Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
«Все любящие чисто разумное должны всегда проникаться учением наших мудрецов»Рашбам на Берейшит 37, 2
В помощь изучающим Пятикнижие

Вайикра — И призвал

וַיִּקְרָא

1.читать 2.кричать 3.возглашать, провозглашать 4.звать 5.называть, именовать, дать имя 6.учить Тору

קרא [לִקְרוֹא, קָרָא, קוֹרֵא, יִקְרָא] פ"י

скот, скотина (из домашних животных)

בְּהֵמָה נ' [בֶּהֱמַת-, ר' בְּהֵמוֹת, בַּהֲמוֹת-]

крупный рогатый скот

בָּקָר ז'

мелкий рогатый скот (козы, овцы)

צֹאן נ"ר

1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться (что-л. сделать)

קרב [לִקְרוֹב, קָרַב, קָרֵב, יִקְרַב] פ"ע

жертва

קָרְבָּן ז' [ר' קָרְבָּנוֹת]

шатёр собрания

אֹהֶל מוֹעֵד

всесожжение, жертва всесожжения. Раши: Согласно значению (слова, жертва), полностью предаваемая огню.

עֹלָה

жертва очистительная

חַטָּאת

1.цельный, совершенный 2.честный, искренний 3.наивный, простодушный, доверчивый. Раши: без порока.

תָּמִים

1.по (доброй) воле своей 2. чтобы приобрести ему благоволение

לִרְצֹנוֹ

1.подпирать 2.возлагать 3.приближать 4.посвящать 5.опираться 6.полагаться

סמכ [לִסְמוֹךְ סָמַךְ, סוֹמֵך, יִסְמוֹךְ] פעו"י

1.быть желательным, желанным 2.быть удовлетворённым 3.быть оплаченным

רצה [לְהֵרָצוֹת\לְהֵירָצוֹת, נִרְצָה, נִרְצֶה, יֵירָצֶה]

1.искупать 2.прощать 3.отпускать (грех, вину)

כפר III [לְכַפֵּר, כִּיפֵּר, מְ-, יְ-] (עַל) פ"י

1.резать, зарезать (скотину) 2.убивать, вырезать

שחט [לִשְׁחוֹט, שָׁחַט, שׁוֹחֵט, יִשְׁחַט] פ"י

1.раздевать 2.сдирать шкуру 3.протягивать 4.отвлекать 5.абстрагировать

פשט [לְהַפְשִׁיט, הִפְשִׁיט, מַ-, יַ-] פ"י

1.разрезать 2.оперировать 3.анализировать, разбирать

נתח [לְנַתֵּחַ, נִיתַּח (נִיתֵּחַ), מְ-, יְ-] פ"י

кусок

נֶתַח ז'

1.устраивать, располагать; организовать 2.редактировать 3.раскатывать 4.сравнивать, сопоставлять

ערכ [לַעֲרוֹךְ, עָרַךְ, עוֹרֵךְ, יַעֲרוֹךְ] פ"י

сальник (жировая складка брюшины, являющаяся защитным органом брюшной полости)

פֶּדֶר ז'

1.утроба, внутренность 2.нутро

קֶרֶב ז' [ר' קְרָבַיִים]

нога, голень, ножка (животного, мебели)

כֶּרַע נ' [ר' כְּרָעַיִים, כַּרעֵי-]

овцы

כְּשָׂבִים

баран

כֶּשֶׂב

коза

עֵז נ' [ר' עִזִּים]

1. боковая часть, сторона 2. бедро, ляжка

יָרֵךְ נ' [ר' יְרֵכַיִים, יַרְכֵי-]

курить фимиам, воскурять благовония

קטר [לְקַטֵּר, קִיטֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

курить фимиам, воскурять благовония

קטר [לְהַקְטִיר, הִקְטִיר, מַ-, יַ-] פ"י

огнепалимая жертва

אִשֵּׁה

благоухание-удовлетворение; ароматный запах. Раши:Удовлетворение предо Мною от того, что Я повелел, и воля Моя исполняется [Сифра, Зевaxим 46б].

רֵיחַ נִיחֹחַ

аромат, благовоние

נִיחוֹחַ ז'

1.птица (крупная) 2.курица, куриное мясо

עוֹף ז' [ר' עוֹפוֹת]

горлица (птица)

תּוֹר II ז'

голубь

יוֹנָה נ' [ר' יוֹנִים ]

свернуть голову

מלק [לִמְלוֹק, מָלַק, מוֹלֵק, יִמְלוֹק] פ"י

и выдавив её кровь. Раши: Связано по значению с מיץ — давление…

וְנִמְצָה דָמוֹ

выжимать, высасывать

מצה [לִמְצוֹת, מָצָה, מוֹצֵה, יִמְצָה] פ"י

быть выжатым, быть высосанным

מצה [לְהִמָּצוֹת, נִמְצָא]

зоб. Раши: Место нечистоты, зоб [Сифра].

מֻרְאָה נ'

с его перьями (или: с ее внутренностями). Раши: с ее внутренностями. נוצה означает нечто отвратительное…

בְּנֹצָתָהּ

перо (птичье)

נוֹצָה נ'

на восток

קֵדְמָה

1.пепел, зола. 2.жир, тук 3.минеральные удобрения

דֶּשֶׁן

1.рассекать, растерзать 2.прерывать (в разговоре)

שסע [לְשַׁסֵּעַ, שִׁיסַּע (שִׁיסֵּעַ), מְ-, יְ-] פ"י

пшеничная мука тонкого помола. Раши: Со́лет ¬ — это только пшеничная мука… И нет минхи меньше исарона (2,488 л или 4,3 л)…

סוֹלֶת נ'

1.лить, переливать 2.отливать (литьё)

יצק [לִיצוֹק, יָצַק, יוֹצֵק, יִיצוֹק] פ"י

1.приношение, дар 2.жертва 3.дневная молитва

מִנְחָה

ладан, ароматическая смола

לְבוֹנָה נ'

1.брать щепотью 2.смыкать 3.сжимать (кулак)

קמצ I [לִקְמוֹץ, קָמַץ, קוֹמֵץ, יִקְמוֹץ] פ"י

полный комец (горсть) его. Раши: Сгибает три пальца (указательный, средний, безымянный) к ладони (а большим пальцем и мизинцем снимает излишек муки). Таково значение слова קֹמֶץ — комец, на языке иврит [Менaxoт 11а; Йома 47а].

מְלֹא קֻמְצוֹ

1.щепотка 2.горсть, горсточка 3.(перен.) горстка (малое количество)

קוֹמֶץ ז'

памятная часть её. Раши: Комец, возносимый Всевышнему — это памятная (часть) хлебного приношения, при посредстве которой владелец её поминается к добру и с удовлетворением.

אַזְכָּרָתָהּ

1.оставшийся 2.остатки

נוֹתָר ז', נוֹתֶרֶת נ'

печёное в печи

מַאֲפֵה תַנּוּר

пресные хлебы

חַלּוֹת מַצֹּת

1.путать, перепутывать 2.смешивать, перемешивать

בלל [לִבְלוֹל, בָּלַל, בּוֹלֵל, יִבְלוֹל] פ"י

пресные лепешки

רְקִיקֵי מַצּוֹת

лепёшка

רָקִיק ז'

1.помазанный 2.намазанный

מָשׁוּחַ

сковорода. Раши: …Сосуд был не глубоким, а плоским…

מַּחֲבַת נ' [ר' מַחבַתוֹת]

раздроби его на крохи

פָּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים

крошить, дробить

פתת [לִפְתּוֹת, פָּתַת, פּוֹתֵת, יִפְתּוֹת] פ"י

1.кусок, ломоть 2.хлеб, ломоть хлеба 3.крошка

פַּת נ' [ר' פִּתִים]

противень, глубокая сковорода, кастрюля, сковорода.Раши: Это сосуд, который использовался в Храме, был он глубоким, и благодаря его глубине елей в нем задерживался, и огонь его не сжигал…

מַרְחֶשֶׁת

1.подходить, приближаться, 2.приступать (к делу)

נגש [לָגֶּשֶׁת, נִיגַּשׁ, נִיגָשׁ, יִיגַּשׁ; גַשׁ!] (לְ-\אֶל)פ"ע

1.поднимать 2.удалять 3.посвящать, жертвовать

רומ (הרמ) [לְהָרִים, הֵרִים, מֵ-, יָ-] פ"י

1.квашеное 2.«хаме́ц» — квасное. Хамец — это продукт (мука и т.п.), приготовленный из пяти видов злаков: пшеница, полба, ячмень, овёс, рожь, бывший в контакте с водой 18 минут, после этого считается заквасившимся, и становится запрещённым к употреблению в течение семи дней праздника Песах, или сам заквасившийся от контакта с водой злак.

חָמֵץ ז'

закваска, опара

שְׂאוֹר ז'

мёд. Раши: Всякая сладость плода называется дева́ш.

דְּבַשׁ

(как) приношение первинок (первых плодов) приносите их

קָרְבַּן רֵאשִׁית תַּקְרִיבוּ אֹתָם

1.начало 2.первая часть, первинки 3.наилучшее 4.во-первых, прежде всего

רֵאשִׁית נ'

соль

מֶלַח ז' [ר' מְלָחִים, מִלחֵי-]

соль завета. Раши: Ибо завет заключён солью, с шести дней миротворения, когда нижним водам (океана) было обещано приносить их на жертвеннике солью и возлияния водного в праздник Суккот.

מֶלַח בְּרִית

солить, посолить

מלח [לִמְלוֹחַ, מָלַח, מוֹלֵחַ, יִמְלַח] פ"י

1.отстранять от работы, локаутировать 2.отменять, прекращать

שבת [לְהַשְׁבִּית, הִשְׁבִּית, מַ-, יַ-] פ"י

хлебное приношение из первых плодов. Раши: Писание говорит о хлебном приношении омера [23:10]. Его берут из свежих колосьев в пору созревания хлебов, и приносят его из ячменя…

מִנְחַת בִּכּוּרִים

ранней спелости, сушёное на огне. Раши: Сушили на огне в сосуде для сушки зерна, ибо иначе невозможно смолоть жерновами, потому что (зерна) свежие.

אָבִיב קָלוּי בָּאֵשׁ

1.весна 2.недозрелые колосья, хлеб на корню

אָבִיב

жарить (без масла), калить

קלה I [לִקְלוֹת, קָלָה, קוֹלֶה, יִקְלֶה] פ"י

из дроблённых свежими зёрен. Раши: Измельчённое, будучи свежим.

גֶּרֶשׂ כַּרְמֶל

Означает дробление и помол, размолотое на крупорушке…

גֶּרֶשׂ

1.молоть крупу 2.раздроблять

גרס I [לִגְרוֹס, גָּרַס, גּוֹרֵס, יִגְרוֹס] פ"י

свежие зерна. Раши: Когда зерно полное (כַּר מָלֵא), когда хлеба в колосьях своих свежи и налиты. Поэтому свежие спелые колосья называются כַּרְמֶל.

כַּרְמֶל

1.жертва, жертвоприношение 2. убой, заклание 3.мясная трапеза

זֶבַח ז' [ר' זְבָחִים, זִבחֵי-]

Раши: Мирные, потому что утверждают мир (שָׁלוֹם — шалом) в мире. Другое объяснение: שְׁלָמִים — потому что несут шалом жертвеннику, и священнослужителям, и владельцам жертвы.

שְׁלָמִים

сальник, покрывающий внутренности. Раши: Это оболочка, (выстилающая) чрево

הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת-הַקֶּרֶב

1.жир, сало 2.свечной воск 3.лучшая часть (перен.). Хафец Хаим: …Жир приносимых жертв, который находится на внутренностях, почках и в филейной части туши.

חֵלֶב ז' [ר' חֲלָבִים]

почка (анат.)

כִּליָה נ' [ר' כְּלָיוֹת, כִּליוֹת-]

который над стёгнами (часть ноги от таза до коленного сгиба; бедро)

אֲשֶׁר עַל-הַכְּסָלִים

чресла (поясница, крестец, бедро)

כֶּסֶל III ז'

придаток, отросток. Раши: Это защитная разделительная перегородка…

יוֹתֶרֶת, יְתֶרֶת נ'

оболочка печени, сальник. Раши: Это перепона печени (грудобрюшная).

יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד

надпочечник

יוֹתֶרֶת הַכִּליָה

курдюк. Раши: (Это часть) от почек и ниже‎…

אַלְיָה

против почек. Раши: Над почками, которые дают совет (עֵצָה) (см. Раши к Шемот 29:22).

לְעֻמַּת הֶעָצֶה

крестец (анат.)

עָצֶה ז'

хлеб огнепалимой жертвы Господу. Раши: Хлеб, пища огню во имя Всевышнего, לֶחֶם означает «пища»…

לֶחֶם אִשֶּׁה לַה'

священнослужитель помазанный. Онкулус: Первосвященник — Ког̃ен г̃адоль.

הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ

согрешит в вину народу

יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם

Раши: …Это телец трёхлетний.

פַּר בֶּן-בָּקָר

1.бык, телец 2.(перен.) здоровый, сильный человек

פַּר ז'

крупный рогатый скот

בָּקָר ז'

в очистительную жертву

לְחַטָּאת

1.грешить 2.ошибаться

חטא I [לַחֲטוֹא, חָטָא, חוֹטֵא, יֶחֱטָא] פ"ע

1.очищаться от греха, скверны 2.угождать, подлизываться

חטא I [לְהִתְחַטֵּא, הִתְחַטֵּא, מִ-, יִ-] פ"ע

1.погружать, окунать, макать 2.погружаться, окунаться

טבל [לִטְבּוֹל, טָבַל, טוֹבֵל, יִטְבּוֹל] פעו"י

кропить, обрызгивать

נזה [לְהַזּוֹת, הִיזָּה, מַזֶה, יַזֶה] פ"י

против разделительной завесы Святилища (или: завесы священной). Раши: Против места её святости, т.е. против (места) между шестами (ковчега)…

אֶת-פְּנֵי פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ

1.выливать, проливать 2.высыпать

שפכ [לִשְׁפּוֹךְ, שָׁפַךְ, שׁוֹפֵךְ, יִשְׁפּוֹךְ] פ"י

как извлекается

כַּאֲשֶׁר יוּרַם

был поднят

רומ [-,הוּרַם, מוּרָם, יוּרַם]

место, где ссыпают пепел

שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן

помёт

פֶּרֶשׁ ז'

1.президент, председатель 2.вождь, князь

נָשִׂיא ז' [נ' נְשִׂיאָה]

1.заявлять 2.извещать, доводить до сведения, объявлять, сообщать

ידע [לְהוֹדִיעַ, הוֹדִיעַ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

жертвенник всесожжения

מִזְבַּח הָעֹלָה

коза

שְׂעִירַת עִזִּים

баран

כֶּבֶשׂ ז' [כְּבָשִׂים, כִּבְשֵׂי-]

на огнищах Господу. Раши: (Означает) на кострищах, устроенных во славу Имени (Превечного)

עַל אִשֵּׁי יְהוָה

если кто-либо явит неверность (злоупотребит). Раши:Везде это слово означает измену, перемену

נֶפֶשׁ כִּי-תִמְעֹל מַעַל

1.растрачивать 2.изменять 3.злоупотреблять

מעל [לִמְעוֹל, מָעַל, מוֹעֵל, יִמְעַל] (בּ-) פ"ע

1.растрата 2.измена 3.злоупотребление

מַעַל ז'

1.баран 2.вожак

אַיִל ז' [אֵיל-, ר' אֵילִים]

и отречется перед ближним своим

וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ

1.отданное на хранение 2.вклад 3.залог, депозит

פִּיקָדוֹן ז' [ר' פִּיקְדוֹנוֹת]

или отнятого силой

אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד

грабить, похищать, отнимать

גזל [לִגְזוֹל, גָּזַל, גּוֹזֵל, יִגְזוֹל] פ"י

грабить, эксплуатировать, притеснять, угнетать

עשק [לַעֲשׁוֹק, עָשַׁק, עוֹשֵׁק, יַעֲשׁוֹק] פ"י


В каждом из нас, безусловно, заложен огромный потенциал, и есть мнение, что тот, кто добился успеха в жизни — это тот, кто просто-напросто смог раскрыть свой потенциал Читать дальше