Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
В помощь изучающим Пятикнижие

Вайикра — И призвал

וַיִּקְרָא

1.читать 2.кричать 3.возглашать, провозглашать 4.звать 5.называть, именовать, дать имя 6.учить Тору

קרא [לִקְרוֹא, קָרָא, קוֹרֵא, יִקְרָא] פ"י

скот, скотина (из домашних животных)

בְּהֵמָה נ' [בֶּהֱמַת-, ר' בְּהֵמוֹת, בַּהֲמוֹת-]

крупный рогатый скот

בָּקָר ז'

мелкий рогатый скот (козы, овцы)

צֹאן נ"ר

1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться (что-л. сделать)

קרב [לִקְרוֹב, קָרַב, קָרֵב, יִקְרַב] פ"ע

жертва

קָרְבָּן ז' [ר' קָרְבָּנוֹת]

шатёр собрания

אֹהֶל מוֹעֵד

всесожжение, жертва всесожжения. Раши: Согласно значению (слова, жертва), полностью предаваемая огню.

עֹלָה

жертва очистительная

חַטָּאת

1.цельный, совершенный 2.честный, искренний 3.наивный, простодушный, доверчивый. Раши: без порока.

תָּמִים

1.по (доброй) воле своей 2. чтобы приобрести ему благоволение

לִרְצֹנוֹ

1.подпирать 2.возлагать 3.приближать 4.посвящать 5.опираться 6.полагаться

סמכ [לִסְמוֹךְ סָמַךְ, סוֹמֵך, יִסְמוֹךְ] פעו"י

1.быть желательным, желанным 2.быть удовлетворённым 3.быть оплаченным

רצה [לְהֵרָצוֹת\לְהֵירָצוֹת, נִרְצָה, נִרְצֶה, יֵירָצֶה]

1.искупать 2.прощать 3.отпускать (грех, вину)

כפר III [לְכַפֵּר, כִּיפֵּר, מְ-, יְ-] (עַל) פ"י

1.резать, зарезать (скотину) 2.убивать, вырезать

שחט [לִשְׁחוֹט, שָׁחַט, שׁוֹחֵט, יִשְׁחַט] פ"י

1.раздевать 2.сдирать шкуру 3.протягивать 4.отвлекать 5.абстрагировать

פשט [לְהַפְשִׁיט, הִפְשִׁיט, מַ-, יַ-] פ"י

1.разрезать 2.оперировать 3.анализировать, разбирать

נתח [לְנַתֵּחַ, נִיתַּח (נִיתֵּחַ), מְ-, יְ-] פ"י

кусок

נֶתַח ז'

1.устраивать, располагать; организовать 2.редактировать 3.раскатывать 4.сравнивать, сопоставлять

ערכ [לַעֲרוֹךְ, עָרַךְ, עוֹרֵךְ, יַעֲרוֹךְ] פ"י

сальник (жировая складка брюшины, являющаяся защитным органом брюшной полости)

פֶּדֶר ז'

1.утроба, внутренность 2.нутро

קֶרֶב ז' [ר' קְרָבַיִים]

нога, голень, ножка (животного, мебели)

כֶּרַע נ' [ר' כְּרָעַיִים, כַּרעֵי-]

овцы

כְּשָׂבִים

баран

כֶּשֶׂב

коза

עֵז נ' [ר' עִזִּים]

1. боковая часть, сторона 2. бедро, ляжка

יָרֵךְ נ' [ר' יְרֵכַיִים, יַרְכֵי-]

курить фимиам, воскурять благовония

קטר [לְקַטֵּר, קִיטֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

курить фимиам, воскурять благовония

קטר [לְהַקְטִיר, הִקְטִיר, מַ-, יַ-] פ"י

огнепалимая жертва

אִשֵּׁה

благоухание-удовлетворение; ароматный запах. Раши:Удовлетворение предо Мною от того, что Я повелел, и воля Моя исполняется [Сифра, Зевaxим 46б].

רֵיחַ נִיחֹחַ

аромат, благовоние

נִיחוֹחַ ז'

1.птица (крупная) 2.курица, куриное мясо

עוֹף ז' [ר' עוֹפוֹת]

горлица (птица)

תּוֹר II ז'

голубь

יוֹנָה נ' [ר' יוֹנִים ]

свернуть голову

מלק [לִמְלוֹק, מָלַק, מוֹלֵק, יִמְלוֹק] פ"י

и выдавив её кровь. Раши: Связано по значению с מיץ — давление…

וְנִמְצָה דָמוֹ

выжимать, высасывать

מצה [לִמְצוֹת, מָצָה, מוֹצֵה, יִמְצָה] פ"י

быть выжатым, быть высосанным

מצה [לְהִמָּצוֹת, נִמְצָא]

зоб. Раши: Место нечистоты, зоб [Сифра].

מֻרְאָה נ'

с его перьями (или: с ее внутренностями). Раши: с ее внутренностями. נוצה означает нечто отвратительное…

בְּנֹצָתָהּ

перо (птичье)

נוֹצָה נ'

на восток

קֵדְמָה

1.пепел, зола. 2.жир, тук 3.минеральные удобрения

דֶּשֶׁן

1.рассекать, растерзать 2.прерывать (в разговоре)

שסע [לְשַׁסֵּעַ, שִׁיסַּע (שִׁיסֵּעַ), מְ-, יְ-] פ"י

пшеничная мука тонкого помола. Раши: Со́лет ¬ — это только пшеничная мука… И нет минхи меньше исарона (2,488 л или 4,3 л)…

סוֹלֶת נ'

1.лить, переливать 2.отливать (литьё)

יצק [לִיצוֹק, יָצַק, יוֹצֵק, יִיצוֹק] פ"י

1.приношение, дар 2.жертва 3.дневная молитва

מִנְחָה

ладан, ароматическая смола

לְבוֹנָה נ'

1.брать щепотью 2.смыкать 3.сжимать (кулак)

קמצ I [לִקְמוֹץ, קָמַץ, קוֹמֵץ, יִקְמוֹץ] פ"י

полный комец (горсть) его. Раши: Сгибает три пальца (указательный, средний, безымянный) к ладони (а большим пальцем и мизинцем снимает излишек муки). Таково значение слова קֹמֶץ — комец, на языке иврит [Менaxoт 11а; Йома 47а].

מְלֹא קֻמְצוֹ

1.щепотка 2.горсть, горсточка 3.(перен.) горстка (малое количество)

קוֹמֶץ ז'

памятная часть её. Раши: Комец, возносимый Всевышнему — это памятная (часть) хлебного приношения, при посредстве которой владелец её поминается к добру и с удовлетворением.

אַזְכָּרָתָהּ

1.оставшийся 2.остатки

נוֹתָר ז', נוֹתֶרֶת נ'

печёное в печи

מַאֲפֵה תַנּוּר

пресные хлебы

חַלּוֹת מַצֹּת

1.путать, перепутывать 2.смешивать, перемешивать

בלל [לִבְלוֹל, בָּלַל, בּוֹלֵל, יִבְלוֹל] פ"י

пресные лепешки

רְקִיקֵי מַצּוֹת

лепёшка

רָקִיק ז'

1.помазанный 2.намазанный

מָשׁוּחַ

сковорода. Раши: …Сосуд был не глубоким, а плоским…

מַּחֲבַת נ' [ר' מַחבַתוֹת]

раздроби его на крохи

פָּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים

крошить, дробить

פתת [לִפְתּוֹת, פָּתַת, פּוֹתֵת, יִפְתּוֹת] פ"י

1.кусок, ломоть 2.хлеб, ломоть хлеба 3.крошка

פַּת נ' [ר' פִּתִים]

противень, глубокая сковорода, кастрюля, сковорода.Раши: Это сосуд, который использовался в Храме, был он глубоким, и благодаря его глубине елей в нем задерживался, и огонь его не сжигал…

מַרְחֶשֶׁת

1.подходить, приближаться, 2.приступать (к делу)

נגש [לָגֶּשֶׁת, נִיגַּשׁ, נִיגָשׁ, יִיגַּשׁ; גַשׁ!] (לְ-\אֶל)פ"ע

1.поднимать 2.удалять 3.посвящать, жертвовать

רומ (הרמ) [לְהָרִים, הֵרִים, מֵ-, יָ-] פ"י

1.квашеное 2.«хаме́ц» — квасное. Хамец — это продукт (мука и т.п.), приготовленный из пяти видов злаков: пшеница, полба, ячмень, овёс, рожь, бывший в контакте с водой 18 минут, после этого считается заквасившимся, и становится запрещённым к употреблению в течение семи дней праздника Песах, или сам заквасившийся от контакта с водой злак.

חָמֵץ ז'

закваска, опара

שְׂאוֹר ז'

мёд. Раши: Всякая сладость плода называется дева́ш.

דְּבַשׁ

(как) приношение первинок (первых плодов) приносите их

קָרְבַּן רֵאשִׁית תַּקְרִיבוּ אֹתָם

1.начало 2.первая часть, первинки 3.наилучшее 4.во-первых, прежде всего

רֵאשִׁית נ'

соль

מֶלַח ז' [ר' מְלָחִים, מִלחֵי-]

соль завета. Раши: Ибо завет заключён солью, с шести дней миротворения, когда нижним водам (океана) было обещано приносить их на жертвеннике солью и возлияния водного в праздник Суккот.

מֶלַח בְּרִית

солить, посолить

מלח [לִמְלוֹחַ, מָלַח, מוֹלֵחַ, יִמְלַח] פ"י

1.отстранять от работы, локаутировать 2.отменять, прекращать

שבת [לְהַשְׁבִּית, הִשְׁבִּית, מַ-, יַ-] פ"י

хлебное приношение из первых плодов. Раши: Писание говорит о хлебном приношении омера [23:10]. Его берут из свежих колосьев в пору созревания хлебов, и приносят его из ячменя…

מִנְחַת בִּכּוּרִים

ранней спелости, сушёное на огне. Раши: Сушили на огне в сосуде для сушки зерна, ибо иначе невозможно смолоть жерновами, потому что (зерна) свежие.

אָבִיב קָלוּי בָּאֵשׁ

1.весна 2.недозрелые колосья, хлеб на корню

אָבִיב

жарить (без масла), калить

קלה I [לִקְלוֹת, קָלָה, קוֹלֶה, יִקְלֶה] פ"י

из дроблённых свежими зёрен. Раши: Измельчённое, будучи свежим.

גֶּרֶשׂ כַּרְמֶל

Означает дробление и помол, размолотое на крупорушке…

גֶּרֶשׂ

1.молоть крупу 2.раздроблять

גרס I [לִגְרוֹס, גָּרַס, גּוֹרֵס, יִגְרוֹס] פ"י

свежие зерна. Раши: Когда зерно полное (כַּר מָלֵא), когда хлеба в колосьях своих свежи и налиты. Поэтому свежие спелые колосья называются כַּרְמֶל.

כַּרְמֶל

1.жертва, жертвоприношение 2. убой, заклание 3.мясная трапеза

זֶבַח ז' [ר' זְבָחִים, זִבחֵי-]

Раши: Мирные, потому что утверждают мир (שָׁלוֹם — шалом) в мире. Другое объяснение: שְׁלָמִים — потому что несут шалом жертвеннику, и священнослужителям, и владельцам жертвы.

שְׁלָמִים

сальник, покрывающий внутренности. Раши: Это оболочка, (выстилающая) чрево

הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת-הַקֶּרֶב

1.жир, сало 2.свечной воск 3.лучшая часть (перен.). Хафец Хаим: …Жир приносимых жертв, который находится на внутренностях, почках и в филейной части туши.

חֵלֶב ז' [ר' חֲלָבִים]

почка (анат.)

כִּליָה נ' [ר' כְּלָיוֹת, כִּליוֹת-]

который над стёгнами (часть ноги от таза до коленного сгиба; бедро)

אֲשֶׁר עַל-הַכְּסָלִים

чресла (поясница, крестец, бедро)

כֶּסֶל III ז'

придаток, отросток. Раши: Это защитная разделительная перегородка…

יוֹתֶרֶת, יְתֶרֶת נ'

оболочка печени, сальник. Раши: Это перепона печени (грудобрюшная).

יוֹתֶרֶת הַכָּבֵד

надпочечник

יוֹתֶרֶת הַכִּליָה

курдюк. Раши: (Это часть) от почек и ниже‎…

אַלְיָה

против почек. Раши: Над почками, которые дают совет (עֵצָה) (см. Раши к Шемот 29:22).

לְעֻמַּת הֶעָצֶה

крестец (анат.)

עָצֶה ז'

хлеб огнепалимой жертвы Господу. Раши: Хлеб, пища огню во имя Всевышнего, לֶחֶם означает «пища»…

לֶחֶם אִשֶּׁה לַה'

священнослужитель помазанный. Онкулус: Первосвященник — Ког̃ен г̃адоль.

הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ

согрешит в вину народу

יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם

Раши: …Это телец трёхлетний.

פַּר בֶּן-בָּקָר

1.бык, телец 2.(перен.) здоровый, сильный человек

פַּר ז'

крупный рогатый скот

בָּקָר ז'

в очистительную жертву

לְחַטָּאת

1.грешить 2.ошибаться

חטא I [לַחֲטוֹא, חָטָא, חוֹטֵא, יֶחֱטָא] פ"ע

1.очищаться от греха, скверны 2.угождать, подлизываться

חטא I [לְהִתְחַטֵּא, הִתְחַטֵּא, מִ-, יִ-] פ"ע

1.погружать, окунать, макать 2.погружаться, окунаться

טבל [לִטְבּוֹל, טָבַל, טוֹבֵל, יִטְבּוֹל] פעו"י

кропить, обрызгивать

נזה [לְהַזּוֹת, הִיזָּה, מַזֶה, יַזֶה] פ"י

против разделительной завесы Святилища (или: завесы священной). Раши: Против места её святости, т.е. против (места) между шестами (ковчега)…

אֶת-פְּנֵי פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ

1.выливать, проливать 2.высыпать

שפכ [לִשְׁפּוֹךְ, שָׁפַךְ, שׁוֹפֵךְ, יִשְׁפּוֹךְ] פ"י

как извлекается

כַּאֲשֶׁר יוּרַם

был поднят

רומ [-,הוּרַם, מוּרָם, יוּרַם]

место, где ссыпают пепел

שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן

помёт

פֶּרֶשׁ ז'

1.президент, председатель 2.вождь, князь

נָשִׂיא ז' [נ' נְשִׂיאָה]

1.заявлять 2.извещать, доводить до сведения, объявлять, сообщать

ידע [לְהוֹדִיעַ, הוֹדִיעַ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

жертвенник всесожжения

מִזְבַּח הָעֹלָה

коза

שְׂעִירַת עִזִּים

баран

כֶּבֶשׂ ז' [כְּבָשִׂים, כִּבְשֵׂי-]

на огнищах Господу. Раши: (Означает) на кострищах, устроенных во славу Имени (Превечного)

עַל אִשֵּׁי יְהוָה

если кто-либо явит неверность (злоупотребит). Раши:Везде это слово означает измену, перемену

נֶפֶשׁ כִּי-תִמְעֹל מַעַל

1.растрачивать 2.изменять 3.злоупотреблять

מעל [לִמְעוֹל, מָעַל, מוֹעֵל, יִמְעַל] (בּ-) פ"ע

1.растрата 2.измена 3.злоупотребление

מַעַל ז'

1.баран 2.вожак

אַיִל ז' [אֵיל-, ר' אֵילִים]

и отречется перед ближним своим

וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ

1.отданное на хранение 2.вклад 3.залог, депозит

פִּיקָדוֹן ז' [ר' פִּיקְדוֹנוֹת]

или отнятого силой

אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד

грабить, похищать, отнимать

גזל [לִגְזוֹל, גָּזַל, גּוֹזֵל, יִגְזוֹל] פ"י

грабить, эксплуатировать, притеснять, угнетать

עשק [לַעֲשׁוֹק, עָשַׁק, עוֹשֵׁק, יַעֲשׁוֹק] פ"י


В недельной главе «Мишпатим» излагаются законы взаимоотношений между людьми в обществе: виды и размеры ущербов, законы о статусе рабов, о наказаниях за воровство и многие другие. Читать дальше

Недельная глава Мишпатим

Нахум Пурер,
из цикла «Краткие очерки на тему недельного раздела Торы»

Краткие очерки на тему недельного раздела Торы. Мишпатим

Мидраш рассказывает. Недельная глава Мишпатим

Рав Моше Вейсман,
из цикла «Мидраш рассказывает»

Законы, определяющие как взаимоотношения между человеком и его ближним, так и жизнь общины в целом.

Недельная глава Мишпатим

Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «Очерки по недельной главе Торы»

По материалам газеты «Истоки»

На тему недельной главы. Мишпатим 1

Рав Арье Кацин,
из цикла «На тему недельной главы»

«Отчаяние без разума!» — лишь тот, кто теряет разум, позволяет отчаянию победить себя! Потому и слова Талмуда «Даже если человек сказал, что потерял надежду, все равно это не отчаяние!» можно понимать иносказательно: даже если человек на словах проявляет слабость и говорит, что потерял надежду, все равно не верьте ему: в сердце своем он хранит веру и преодолеет отчаяние!