תכניות קירוב

הכיוון המרכזי בפעילות תולדות ישורון הוא החזרת יהודים דוברי רוסית למסורת היהודית, לשמירת תורה ומצוות. הצלחת פעילות זו תלויה רבות בשני גורמים: לימודי יהדות סדירים וקשר הדוק למשפחות דתיות, מגע קבוע איתן.

תולדות ישורון מארגן ומממן מאות שיעורים לדוברי רוסית, תכניות קירוב שמתקיימות בערב, סדנאות-יום וסוגים אחרים רבים של פעילות לימודית לעולים דוברי רוסית בערי ישראל רבות. לימוד קבוע של התורה שבכתב ובעל-פה, לפחות פעם בשבוע, משכנע את האתיאיסטים לשעבר באמיתותה של המסורת היהודית באופן בלתי-הפיך.

הצעדים הראשונים של מאות רבות בעלי התשובה – אלה שהיום שומרים שבת וכשרות, בנו משפחות יהודיות אמיתיות, באו ללמוד בישיבות ובכוללים – נעשו בתכניות ערב של תולדות ישורון.

.דווקא אצלנו – באווירה ספונטנית וידידותית, בשפה הרוסית שהיא עדיין שפת-אמו, ביחד עם אחד מ-350 רבנים ומרצים דגולים דוברי רוסית – יהודי מרוסיה מגלה עושר והוד, שמחה וזיו של המסורת היהודית

חשוב לציין שלמאות אלפי יהודים דוברי רוסית האתר שלנו «יהדות ויהודים» אפשר היכרות ראשונה עם שורשיהם היהודיים ועם המושגים הבסיסיים של יידישקייט. התוכניות הפופולאריות ביותר הן: שאלת רב, שיעורי-אודיו, ירושלים און-ליין, משפחה.

ברוך ד', התנועה למען החזרת יהודים דוברי-רוסית לתורה שנוסדה ע''י הרב יצחק זילבר נעשית בלתי-הפיכה כמו תגובת שרשרת. גדל מספר תלמידינו שבעצמם הופכים להיות רבנים, מורים ורכזים המחזירים לחיק היהדות את יהודי ברית המועצות לשעבר שנותקו מיהדותם בכוח.

למידע אנא לפנות אל רכזינו שבערים.


Bris