אנחנו מקבלים:

העבות בנקאיות
אם לא מסומנים מספרי קריאות בהערות ההעברה, התרומה תשתמש לצרכי האירגון בכלליות. ההעברות לחשבוננו בארץ פטורות ממס בארץ. ההעברות לחשבוננו הגרמני פטורות ממס בגרמניה. ההעברות לחשבוננו האמריקאי פטורות ממס בארה"ב.
חשבונות שלנו

ישראל שם חשבון: Toldot Yeshurun
בנק: Mizrahi Tefahot
קוד בנק: 20
מספר סניף: 417
מספר חשבון: 131987
קוד SWIFT: MIZBILIT
Iban #: IL780204170000000131987

ארה"ב שם חשבון: Toldos Yeshurun inc
כתובת בעל החשבון: PO Box 300680, Brooklyn, NY 11230
בנק: Citibank
סניף: Madison Ave/42nd Street
כתובת הסניף: 330 Madison Ave, New York, NY 10017
קוד SWIFT: CITIUS33
מספר חשבון: 9932282344

גרמניה שם חשבון: Toldot Deutschland
בנק: Förde Sparkasse
קוד בנק: 21050170
מספר חשבון: 1001940871
Iban #: DE61210501701001940871

Yandex-Dengi מספר חשבון: 41001198957924

WebMoney מספרי ערנקים שלנו למטבעות שונות:
   WMR — R291897215770
   WMZ — Z102665425773
   WME — E726397983650
   WMB — B128923742447
   WMU — U335585165630
   WMY — Y253601824702
ה-WebMoney ID שלנו: 426274147195

לתרום אונליין:

האזינו נא את סכום תרומתכםפה אפשר להוסיפ הערות שלכם:


כל תרומות הריהם פטורות ממס בארץ (סעיף 46), בארה"ב (section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code), ובגרמניה. מספר הח"פ שלנו בארץ: 58-035-077-5. מספר Tax ID בארה"ב: 11-3616095, בגרמניה: 66/270/02209.

יתר פרטים כולל דוחות כספיות נתן לקבל על פי הבקשה.

בהמחאה

אם ברצונך לשלוח כסף לתוכנית או לקרן מסוימת של תולדות ישורוו, נא לרשום את זה באופן ברור מאחורי השיק. אם לא רשום אחרת כל תרומות הם לפעילות האירגון בכללותו.

ישראל (פטור ממס): אפשר לשלוח שקים לפקודת "תולדות ישורון" אל:
רח' רובין 38/3, ירושלים 97730

ארה"ב (פטור ממס): אפשר לשלוח שקים לפקודת  "Toldos Yeshurun" אל:
Toldos Yeshurun, PO Box 300680, Brooklyn, NY 11230

קנדה (פטור ממס): לתרומות בקנדה נא לצור אתנו קשר בדו"ל info@toldot.ru

גרמניה (פטור ממס): אפשר לשלוח שקים לפקודת "Toldot Deutschland" אל:
Jefim Ladyshenski / Toldot Deutschland, Regenbrook 3, 24161 Altenholz, Germany

אנגליה (פטור ממס): אפשר לשלוח שקים לפקודת SOFT (charity no: 238230) — חשוב: נא לרשום «Toldos Yeshurun» בשדה memo על השיק — אל:
Toldos Yeshurun, c/o Reb U. Shaarjashuv, 132 Bridge Lane, London N. W.11 9JS, United Kingdom

אוסטרליה: אפשר לשלוח שקים לפקודת Toldos Yeshurun אל:
Toldos Yeshurun, c/o Mr. D. Goberman, PO Box 155, Balaclava, Vic, Australia 3183

בהוראת קבע

נא חתמו על טופס הוראת הקבע ושלחו אותו אלינו בדואר. (קובץ PDF נפתח בחלון חדש.)


כל תרומות הריהם פטורות ממס בארץ (סעיף 46), בארה"ב (section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code), ובגרמניה. מספר הח"פ שלנו בארץ: 58-035-077-5. מספר Tax ID בארה"ב: 11-3616095, בגרמניה: 66/270/02209.

יתר פרטים כולל דוחות כספיות נתן לקבל על פי הבקשה.


תקציבים

בנין מרכ תורני ליהודים דוברי רוסית $1,200,000
תוחניות נמשכות שנה אחד חודש אחד שבוע אחד יום אחד
כולל הלכה $360,000 $30,000 $6,923 $986
אברך אחד — רכז מקומי $15,600 $1,300 $300 $43
ישיבה לבחורים $396,000 $33,000 $4,615 $658
בחור ישיבה אחד $9,600 $800 $384 $26
אשת חייל — רשת שיעורים לנשים $108,400 $9,033 $2,085 $297
מרכז יעוץ בעניני משפחה יהודית $94,800 $7,900 $1,823 $260
כולל ערב אחד $18,000 $1,500 $375 $125
סידנה למתחילים $12,000 (לכל סידנה) - - -
תברותא אחת (שלש פעמים בשבוע) $1,800 $150 $37.5 $12.5
שיעור שבועי אחד $4,200 $350 $90 -

View My Stats
טלפון: (972)-25-400-005
פקס: (972)-25-400-946
דוא"ל: info@toldot.ru
© 5762—5778 תולדות ישורון
ת.ד. 45379, ירושלים 91505
Israel