כולל הוראה

האמצעי העיקרי לקירוב יהודים דוברי רוסית לתורה, לייסוד תכניות וקהילות חדשות הוא הכשרת רבנים קומפטנטיים דוברי רוסית. ברוך ד', לאחר מאמצים של שנים רבות של ציבור ישראלי ואמריקאי דתי "נבנו" מאות אברכים דוברי רוסית. אך הבעיה עדיין חריפה מאוד – הרבנים דוברי-רוסית שיכולים לפסוק בענייני הלכה ספורים הם.

לזכרו של הרב יצחק זילבר בשנת 2004, חודש לאחר פטירתו תולדות ישורון ייסד כולל הוראה שבו אברכים דוברי-רוסית מוכשרים רוכשים ידע ומיומנויות הנחוצים לרבנים. סימבולי הוא הדבר שהכולל מתמקם בתוספת בניה של דירת הרב זילבר זצ''ל, ובאמת תלמידיו הם יורשי המסורת הרבנית ב"רחוב הרוסי".

הרב משה פטרובר מנהל את תכנית הלימודים של הכולל, הוא הרב הישראלי הידוע המתמחה בהלכה ובהכשרת תלמידי חכמים וחינוכם.

האברכים שלומדים בכולל כבר ייסדו תכניות קירוב רבות וגם עמדות מפתח בציבור דובר-הרוסית הדתי ומנהלים אותן: כוללי ערב וקהילות בערים ושכונות ראשון לציון, בני-ברק, תל-ציון, קריית-גת, רמות, נווה-יעקב, גילה ובית וגן. בין התלמידים – רכזי תכניות אינטרנט ורבנים של התכניות, רכזי לימודים בחברותות, בשיעורי-וידאו ושאלות רב, מנהלי הישיבה תולדות ישורון, רבנים ומורים במחלקות לדוברי-רוסית בישיבות עתרת ישראל, הר''ן ודבר ירושלים, מנהלי מוסדות חסד למשפחות דתיות של דוברי-רוסית, מחברי ספרי הלכה ברוסית ועוד.


כולל הוראה: רב משה פטרובר עם תלמידים