מחפשים את

גיל:
גובה מ- עד
איזור:

כניסה לשדכנים
סיסמה

סיסמהHalacha — a Jewish law pertaining to a particular situation in the life of a Jew; the entire body of Jewish law is called «halacha» as well
Vort — the first meeting of the parents of the future groom and bride at which their children announce their wish to get married; the date of the engagement is announced as well
Giyur — the procedure of converting to Judaism prescribed by Jewish law, a person who underwent it («ger tzedek») becomes a full-fledged Jew
Yichud — the seclusion of a man with a woman; yichud is allowed only for husband and wife as well as the closest blood relatives (grandmother, grandfather, mother, father, sister, brother, son, daughter)
Yeshiva — religious educational institution for unmarried young men
Kiddushin — the consecration of the wife to the husband - the main part of a Jewish wedding, the groom consecrates the bride by putting a ring on her finger
Kisui Rosh — any headcovering with which a married Jewish woman covers her hair according to Jewish law
Kollel — religious educational institution for married men
Ring — used traditionally for the kiddushin ceremony - the consecration of the bride to the groom; the groom puts the ring on the bride's finger while saying the words «Behold, you are consecrated to me with this ring according to the law of Moshe and Israel»
Kesubah — marriage contract which is made before the wedding and read publically during the ceremony and then handed to the bride; according to Jewish law, husband and wife cannot live together even one day without the kesubah
Witnesses — the Jewish law mandates the presence of two witnesses during the wedding ceremony (chuppah) who put their signatures on the marriage contract (kesubah) and witness that groom and bride became husband and wife at that moment
Veil — it is customary for the bride's face to be covered with a veil while the groom's mother and the bride's mother lead her to the chuppah and, under the chuppah, lead her around the groom seven times
Chuppah — Jewish wedding; chuppah is also the name for the wedding canopy under which the consecration of the bride takes place and seven special blessings are made
Tznius — means «Modesty» in Hebrew, but the essence of the word encompasses a whole body of law concerning the behavior of men and women as well as aspects of the Jewish worldview
Shadchan — a Jewish matchmaker who deals preeminently with grooms; a shadchan is a person who is well-versed in Jewish law, ethics and worldview
Shadchanit — a female Jewish matchmaker who deals preeminently with brides
Sheva Brachos — seven special blessings that were decreed by the Sages to be read under the chuppah (wedding canopy) on the day of the wedding and on the seven days that follow; the festive meal that is made for groom and bride by relatives and friends daily during the seven days after the wedding is also called «sheva brachos»
Shidduch — the Jewish date - constists of several dates between a young man and a young woman in a public place in order to determine whether they would make a good husband and wife
Shoshvinim — the «entourage» of groom and bride - married couples who accompany them during the chuppah ceremony
Shtar — «contract» or «document» in Hebrew; the agreement made between groom and bride at the chuppah is called a «shtar kesubah»
Eirusin — a Jewish engagement - usually takes place several months before the wedding; at the Eirusin, the couple officially announces their plans to marry, but nevertheless, they remain forbidden for each other until the chuppah

שדוכים
איך להרשם במערכת?
איזור:

שם פרטי:

שם משפחה:

אם אתם רשומים במערכת, If you are registered in the system, your file is accessible for search to all visitors of the website (in an abridged version) and to the shadchanim registered in the system (completely). Only a shadchan can register you and publicize your file on the website.

To register, please do the following:
— using the form «shadchan search» on the left, find a shadchan in your area;
— contact him or her for an interview, and he or she will enter your information into our system database.
הרשמת שדחנים
To receive access to the shidduch database (a personal account in our system), please contact us by phone: 054-844-0215 or via e-mail at znakomstva@toldot.ru
חופות שנערכו:
 • Josef and Ruth

  28 Adar bet 5781 (11 March 2021)

 • Reuven and Roza

  12 Adar bet 5781 (23 February 2021)

 • Avraham and Sarah

  10 Adar bet 5781 (21 February 2021)

 • Igal and Ora

  6 Adar bet 5781 (17 February 2021)

 • Borukh and Ruth

  1 Teves 5781 (15 December 2020)

 • Reuven and Naomi

  29 Cheshvan 5781 (16 November 2020)

 • Itzhak and Yehudit

  25 Elul 5780 (13 September 2020)

 • Bezalel and Tanya

  17 Av 5780 (06 August 2020)

 • Itzhak and Avigal

  20 Tammuz 5780 (11 July 2020)

 • Michael and Sarah

  16 Tammuz 5780 (07 July 2020)

 • Yakov and Rivka

  1 Tammuz 5780 (22 June 2020)

 • Eliyahu and Olga

  27 Nissan 5780 (21 April 2020)

 • Chaim and Sarah

  6 Nissan 5780 (30 March 2020)

 • Shmuel and Nesia

  19 Adar bet 5780 (15 March 2020)

 • Michoel and Lena

  12 Teves 5780 (08 January 2020)

 • Moshe and Sarah

  16 Cheshvan 5780 (13 November 2019)

 • Arie and Elisheva

  26 Adar bet 5779 (01 April 2019)

 • Yitzchak and Milcah

  21 Adar bet 5779 (27 March 2019)

 • Nathanel and Ruth

  6 Adar bet 5779 (13 March 2019)

 • Avraham Daniel and Shoshana

  1 Adar bet 5779 (07 March 2019)

 • Reuven and Sheina

  20 Av 5778 (01 August 2018)

 • David and Kineret

  17 Av 5778 (29 July 2018)

 • Shmuel and Reizel

  24 Sivan 5778 (07 June 2018)

 • Eliyahu and Chaya

  16 Sivan 5778 (29 May 2018)

 • Menashe and Leeya

  10 Sivan 5778 (24 May 2018)

 • Yonathan and Michal

  20 Adar bet 5778 (06 March 2018)

 • Alexander and Ofir

  24 Teves 5778 (10 January 2018)

 • Meir and Ester

  27 Kislev 5778 (14 December 2017)

 • Michael and Adar

  27 Kislev 5778 (14 December 2017)

 • Shmuel and Yocheved

  28 Tishrei 5778 (17 October 2017)

 • Aharon Yisrael and Chana Rochel

  14 Elul 5777 (05 September 2017)

 • Gedaliya and Sarah Irena

  11 Av 5777 (03 August 2017)

 • Yosef and Leah

  9 Tammuz 5777 (03 July 2017)

 • David and Feiga

  11 Sivan 5777 (05 June 2017)

 • Ishai and Batya

  6 Nissan 5777 (02 April 2017)

 • Avraham and Chava

  25 Shevat 5777 (20 February 2017)

 • Ovadia and Rivka

  3 Elul 5776 (06 September 2016)

 • Moshe and Ruth

  28 Av 5776 (31 August 2016)

 • Uri Yisrael and Nechama

  13 Av 5776 (17 August 2016)

 • Chanoch and Rachel

  9 Sivan 5776 (15 June 2016)

 • Otniel Yosef and Mazal

  1 Sivan 5776 (07 June 2016)

 • Asher and Chana

  18 Iyar 5776 (25 May 2016)

 • Arie and Chana

  18 Iyar 5776 (25 May 2016)

 • Alexander and Rivka

  6 Nissan 5776 (14 April 2016)

 • Yitzchak and Yael

  22 Adar bet 5776 (31 March 2016)

 • Zalman and Golda Tal

  20 Adar bet 5776 (29 March 2016)

 • Nathanel and Sheina

  18 Adar bet 5776 (28 March 2016)

 • Chaim and Chana

  18 Adar bet 5776 (28 March 2016)

 • Aviel and Chaya

  13 Adar bet 5776 (22 March 2016)

 • Ariel and Rachel

  24 Adar alef 5776 (03 March 2016)

 • Eliyahu and Tova

  5 Shevat 5776 (14 January 2016)

 • Vladimir and Julia

  26 Elul 5775 (10 September 2015)

 • Gavriel and Ora

  12 Elul 5775 (27 August 2015)

 • Lior and Yael

  4 Elul 5775 (19 August 2015)

 • Shlomo Zalman and Yehudit

  25 Tammuz 5775 (12 July 2015)

 • Reuven and Avigail

  5 Tammuz 5775 (22 June 2015)

 • Daniel and Shelat

  5 Nissan 5775 (25 March 2015)

 • Mordechai and Naomi

  7 Cheshvan 5775 (30 October 2014)

 • Avraham and Dina

  26 Tishrei 5775 (19 October 2014)

 • Mark and Victoria

  21 Av 5774 (17 August 2014)

 • Eliezer and Rivka

  15 Tammuz 5774 (13 July 2014)

 • Elchanan and Dvora

  12 Tammuz 5774 (10 July 2014)

 • Levi and Esther

  20 Sivan 5774 (18 June 2014)

 • Arie Leib and Chanah

  18 Sivan 5774 (16 June 2014)

 • Uriel and Noya

  18 Iyar 5774 (18 May 2014)

 • Ariel and Alexandra

  18 Iyar 5774 (18 May 2014)

 • Chaim and Rachel

  18 Iyar 5774 (18 May 2014)

 • Tsvi Chaim and Miriam

  1 Teves 5774 (03 December 2013)

 • Yechiel and Chanah

  24 Kislev 5774 (26 November 2013)

 • Avraham and Anna

  22 Av 5773 (29 July 2013)

 • Elisha and Leah

  6 Tammuz 5773 (13 June 2013)

 • Shalom and Maya

  18 Iyar 5773 (28 April 2013)

 • Simcha and Sonya

  9 Nissan 5773 (20 March 2013)

 • Asher and Ruth

  24 Adar bet 5773 (05 March 2013)

 • Shlomo and Chava

  19 Adar bet 5773 (01 March 2013)

 • Binyamin and Esther

  7 Cheshvan 5773 (22 October 2012)

 • Alexandr and Alice

  30 Tishrei 5773 (16 October 2012)

 • Michael and Irma

  7 Tishrei 5773 (23 September 2012)

 • Nohum and Golda

  24 Av 5772 (12 August 2012)

 • Mordekhay and Golda

  12 Tammuz 5772 (02 July 2012)

 • David and Ester

  24 Sivan 5772 (14 June 2012)

 • Daniel and Marina

  1 Sivan 5772 (22 May 2012)

 • Arie and Noa

  18 Iyar 5772 (10 May 2012)

 • Shraga and Ariella

  8 Shevat 5772 (01 February 2012)

 • David and Noa

  18 Kislev 5772 (14 December 2011)

 • Alexander and Irena

  28 Elul 5771 (27 September 2011)

 • Shmuel and Hadassa

  16 Elul 5771 (14 September 2011)

 • Refael and Israella

  15 Elul 5771 (14 September 2011)

 • Tamara and Tzvi

  11 Av 5771 (11 August 2011)

 • Daniel and Lea

  9 Tammuz 5771 (11 July 2011)

 • Asher and Elisheba

  7 Nissan 5771 (11 April 2011)

 • Yisrael and Chanah

  27 Adar alef 5771 (02 March 2011)

 • Boruch and Rachel

  23 Adar alef 5771 (27 February 2011)

 • Yosef and Sarah

  18 Adar alef 5771 (22 February 2011)

 • Shmuel and Rivka

  28 Teves 5771 (03 January 2011)

 • Aviv and Olga

  20 Teves 5771 (26 December 2010)

 • Gavriel and Tali

  25 Kislev 5771 (01 December 2010)

 • Moshe Chaim and Esther

  20 Elul 5770 (30 August 2010)

 • Boruch and Miriam

  25 Sivan 5770 (07 June 2010)

 • Nathan and Esther

  19 Sivan 5770 (01 June 2010)

 • Shai and Dvorah Rachel

  3 Sivan 5770 (16 May 2010)

 • Avraham and Olga

  4 Sivan 5770 (16 May 2010)

 • Tuvya and Sarah

  3 Sivan 5770 (16 May 2010)

 • David and Esther

  20 Iyar 5770 (04 May 2010)

 • David Moshe and Yafa

  18 Iyar 5770 (02 May 2010)

 • Baruch Lavi and Bracha

  11 Nissan 5770 (26 March 2010)

 • Alexander and Olga

  4 Nissan 5770 (19 March 2010)

 • Rafael and Genya

  28 Adar bet 5770 (14 March 2010)

 • Dov and Avital

  12 Adar bet 5770 (25 February 2010)

 • Avraham and Chana

  24 Shevat 5770 (07 February 2010)

 • Daniel and Esther

  5 Shevat 5770 (19 January 2010)

 • Ilya and Yael

  9 Kislev 5770 (25 November 2009)

 • Eitan and Chana Rachel

  28 Tishrei 5770 (15 October 2009)

 • Michael and Vika

  17 Av 5769 (07 August 2009)

 • Aleksandr and Sarrah

  9 Tammuz 5769 (01 July 2009)

 • Eliyahu and Talya

  8 Tammuz 5769 (30 June 2009)

 • Michael Yehuda and Revital

  16 Sivan 5769 (08 June 2009)

 • Yoel and Chanah

  20 Iyar 5769 (14 May 2009)

 • Ariel and Shlomit

  3 Nissan 5769 (27 March 2009)

 • David and Dina-Nechama

  2 Nissan 5769 (26 March 2009)

 • Yehiel and Lea

  2 Nissan 5769 (26 March 2009)

 • Meir and Dina

  2 Adar bet 5769 (25 February 2009)

 • Yosef and Sarah

  17 Shevat 5769 (10 February 2009)

 • Simcha and Dina

  10 Shevat 5769 (03 February 2009)

 • Roshal and Mazal

  25 Elul 5768 (24 September 2008)

 • Nachum and Keren

  21 Sivan 5768 (24 June 2008)

 • Avraham and Chaya

  13 Sivan 5768 (16 June 2008)

 • Tzion and Zahava

  4 Nissan 5768 (09 April 2008)

 • Reuven and Nechama

  3 Nissan 5768 (08 April 2008)

 • Dan and Julia

  26 Adar bet 5768 (02 April 2008)

 • Eliezer and Chana Rivka

  18 Adar bet 5768 (25 March 2008)

 • Zalman and Ella

  11 Adar bet 5768 (18 March 2008)

 • Elisha and Michal

  9 Adar bet 5768 (16 March 2008)

 • Yosef and Michal

  13 Adar alef 5768 (19 February 2008)

 • Lev and Bella

  5 Adar alef 5768 (11 February 2008)

 • Ben Tzion and Chana

  5 Adar alef 5768 (11 February 2008)

 • Lev and Ahuvah

  25 Kislev 5768 (04 December 2007)

 • Yosef and Rivka

  1 Elul 5767 (15 August 2007)

 • Moshe and Yiska

  28 Av 5767 (12 August 2007)

 • Alexander and Chava

  24 Av 5767 (08 August 2007)

 • Avraham Moshe and Sarah Sofya

  15 Tammuz 5767 (01 July 2007)

 • Yisroel Mordechai and Golda

  18 Iyar 5767 (06 May 2007)

 • Levi and Chava

  11 Nissan 5767 (30 March 2007)

 • David and Yehudit

  28 Teves 5767 (18 January 2007)

 • Sergey and Mariа

  21 Teves 5767 (11 January 2007)

 • Michael and Ilana

  6 Teves 5767 (27 December 2006)

 • Yosef and Chanah

  24 Kislev 5767 (14 December 2006)

 • Adam and Nechama

  20 Kislev 5767 (10 December 2006)

 • Yitzchok and Chana

  14 Kislev 5767 (04 December 2006)

 • Moshe and Hallel

  7 Kislev 5767 (28 November 2006)

 • Yigal and Hadassah

  16 Cheshvan 5767 (07 November 2006)

 • Uri and Leah

  20 Elul 5766 (13 September 2006)

 • Moshe and Sarah

  16 Av 5766 (10 August 2006)

 • Yosef and Yael

  25 Sivan 5766 (21 June 2006)

 • Aryeh and Yana

  19 Sivan 5766 (15 June 2006)

 • Boaz and Nava

  12 Sivan 5766 (08 June 2006)

 • Alexander and Liba

  6 Adar bet 5766 (05 March 2006)

 • Yigal and Yonit

  14 Shevat 5766 (12 February 2006)

 • Binyamin and Chana

  22 Teves 5766 (22 January 2006)

 • Binyamin and Chasya

  29 Kislev 5766 (29 December 2005)

 • Avraham and Yehudit

  28 Kislev 5766 (28 December 2005)

 • Rafael and Chana

  22 Kislev 5766 (22 December 2005)

 • Levi and Tova

  19 Kislev 5766 (19 December 2005)

 • Alexander and Chana Leah

  15 Kislev 5766 (15 December 2005)

 • Eliyahu and Noa - Cheshvan

  16 Cheshvan 5766 (17 November 2005) • «Хупа». Древняя гравюра
  מושגים בסיסיים
  הלכה, ווארט, גיור, יחוד, ישיבה, קידושין, כיסוי ראש, כולל, טבעת, כתובה, עדים, Veil, חופה, צניעות, שדכן, שדכנית, שבע ברכות, שדוך, שושבינים, שטר, אירוסין
  Get the Flash Player to see this player.