Версия для печати

סיום הש"ס לזכר הרה"צ רבי יצחק זילבר זצוק"ל, ע"י רבנים, אברכים ותלמידים של מוסדות «תולדות ישורון» — ארגון גג למוסדות תורה דוברי רוסית

 Редакция Толдот.ру — סיום הש"ס לזכר הרה"צ רבי יצחק זילבר זצוק"ל, ע"י רבנים, אברכים ותלמידים של מוסדות «תולדות ישורון» — ארגון גג למוסדות תורה דוברי רוסית

יארצייט וסיום שס לעילוי נשמת הרה"צ רבי יצחק זילבר זצוק"ל. אבלות ושמחת התורה «הרוסית» בט' באב .

בדיוק לפני 100 שנה התרחשה ברוסיה המהפכה הקומוניסטית וכתוצאה מכך הוקם לשנים ארוכות משטר קומוניסטי. הקומוניסטים הצליחו במה שרבים נחשלנו — לנתק מיהדותם, ממסורתם ומשורשים כמעט את כל היהודים המתגוררים ברחבי רוסיה ובמדינות שהצטרפו לגוש הסובייטי. כך התחוללה הטרגדיה האיומה, השואה הרוחנית כאשר מליוני יהודים מתבוללים ונעלמים בין עמי רוסיה ואף אלה שהגרו לארה"ב או עלו לארץ לאחר קריסת בריה"מ — איבדו כליל את זהותם היהודית.

אבל כמה חודשים לפני פרוץ המהפכה נולד במשפחתו של רבה של העיר קאזאן, שבמרכז רוסיא, ילד, יצחק זילבר. הרב יצחק זילבר — גאון בתורה, יהודי גאה, רב, אדם מורם מעם שבמשך כל חיו נשא את לפיד התורה, ולמרות הרדיפות הנוראיות הצליח לא רק לחנך את ילדיו לתורה ומצוות אלא גם ללמד תורה ליהודים ברוסיה.

את כל חייו הוא הקדיש לקרוב יהודים דוברי רוסית לתורה ולמסורת — ולמעשה הו הצליח בדבר לא יאומן — להחיות את היהדות בקרב יוצאי רוסיה, לחנך מאות תלמידים, שרבים מהם הפכו לרבנים, מרביצי תורה, מנהיגי קהילות, ראשי ישיבות וארגונים. בשנותיו האחרונות הרב יצחק זילבר זצוק"ל עמד בראש ארגון «תולדות ישורון», אשר הקים בברכתו שיעורי תורה וכוללים בהם לומדים במאות חבותות אברכים דוברי רוסית עם צבור מתחילים בערים רבות בארץ. וכך מידי שנה ביום היארצייט מארגן «תולדות ישורון» בראשות הרב בן ציון זילבר שליט"א, בנו יחידו של הרב, לימוד משניות לעילוי נשמתו ע"י יהודים דוברי רוסית.

השנה התאספו רבני ותלמידי «תולדות ישורון» לחגיגת סיום שס בבלי וכך ע"י לימוד התורה, שכל חייו של הרב היו ספוגים בה, ציינו את זכרו של הרב.

אולמי תמיר בירושלים לא יכלו להכיל את כל הבאים — כל המעברים היו תפוסים ואנשים הצתופפן ליד הקירות. האוטובוסים הביאו את מנהיגי הקהילות ומרביצי התורה מאשדוד, תל אביב, חיפה, בת ים, נתיבות, אילת, רחובות, מודיעין, באר שבע, נתניה וערים אחרות. כמו כן במעמד נטלו חלק תלמידיו של הרב שהפכו לרבנים ומנהיגי קהילות בארה"ב, רוסיה ובלרוס.

בנו ממשיך דרכו, הרה"ג רבי בן ציון זילבר שליט"א, נשיא הארגון , ציין בדרשתו את כוחו של אדם אחד — כאשר הוא מקדיש את כל כולו במסירות נפש למטרותיו. כמו אביו שהקדיש את כל כולו לקרוב יהודי רוסיה לאביהם שבשמים עד שהפעילות הענפה הזאת הוכתרה בהצלחה!

במשא מרכזי אמר הרה"ג ר' דוד כהן שליט"א — ראש ישיבת חברון, שמשפחתו הכירה מקרוב את משפחת זילבר וסייעה להם, כאשר הרה"ג ר' יוסף כהן זצוק"ל עזר לר' יצחק בענייני עגונות וגטות מסובכים.

«לאחר שואת יהדות והתורה אצל יהודי רוסיה, כאשר יהודי אירופה ננרצחו פיזית ויהודי רוסיה גם רוחנית, זכינו לתחית יהדות רוסיה ע"י הרב יצחק זילבר זצוק"ל — וזו שמחה גדולה, כי הרי רבים מענקי הרוח של דורות אחרונים חיו ברוסיה עד שירד מסך של חושך. והנה ע"י אור התורה שהפיץ הרב יצחק זילבר נפרץ המסך».

לאחר התלהבות מלימוד המשניות ע"י הרב בן ציון זילבר שליט"א ושיחה לנשים שנאמרה מפיה של רבנית חוה קופרמן, בתו של הרב, הציבור מיען להפרד.

חיו של אדם והתורה נמשלים לשלהבת נר — והיום, שנים רבות לאחר פטירתו של הרב יצחק זילבר זצוק"ל, שלהבת של תורתו דולקת בלבבות אלפי יהודים שומרי תו"מ — וזה הזכרון הכי טוב של הרב, וכמו שאנו בוכים בט' באב על חורבן המקדש — כך אנו שמחים בתקומתו באמצעות אלפי משפחות דוברות רוסית שומרות תו"מ.

Send report