Версия для печати

ביום השלושים לפטירתו של הרב זאב וולפסון זצ"ל בישיבת "תולדות ישורון" נערך סיום המשניות לעילוי נשמת הנפטר

רבים מתלמידי ישיבת "תולדות ישורון" ואברכי כולל ההוראה נטלו חלק בסיום המשניות אשר נערך בירושלים בבניין ישיבת "תולדות ישורון" ביום כ"ה באלול תשע"ב לעילוי נשמתו של הרב ר' זאב בן אברהם וולפסון ז"ל.

הרה"ג בן-ציון זילבר שליט"א, נשיא הארגון "תולדות ישורון", נשא נאום ובו הדגיש את חשיבותו של לימוד התורה, המשנה והגמרא לעילוי נשמת הנפטר. כמו כן, הוא הודה מקרב לב לציבור האברכים שהשתתפו בסיום ולקחו על עצמם ללמוד משניות בנוסף לחובות הלימודיות אשר רובצות על כתפיהם ממילא. הרב זילבר בירך את הנוכחים וקרא לעלות מעלה מעלה בלימוד התורה ובקירוב לבבותיהם של יהודים דוברי רוסית.

מנכ"ל הארגון הרב אברהם כהן ציין כי ללא תמיכתו הנדיבה של הרב זאב וולפסון ז"ל כלל לא הייתה מתאפשרת הפעילות הענפה של "תולדות ישורון" שכוללת הפעלת רשת כוללים, ישיבה, כולל הלכה להכשרת ראשי תכניות קירוב לדוברי רוסית, אתר Toldot.Ru ופרויקטים אחרים. יתירה מזאת, לולא מסירות הנפש של הרב וולפסון, לא היה ניתן לקיים שום פעילות במגזר הרוסי – לא ישיבה, לא ארגון לקירוב רחוקים ולא סמינר לחוזרים בתשובה דוברי רוסית. שהרי ידוע לכול, כי הרב זאב וולפסון תמך תמיכה נלהבת בכל התכניות שנועדו לקירוב יהודים יוצאי רוסיה. כולנו, ציבור בעלי תשובה יוצאי רוסיה, חבים לו את תחייתנו הרוחנית. אין ספק בכך, כי בלי מסירות הנפש של הרב זאב וולפסון יהדות רוסיה לא הייתה קמה לתחייה כלל ועיקר.

לכן תרומתנו הצנועה בהכרת הטוב כלפי האיש המדהים הזה מתבטאת בסיום המשניות ובסיום הש"ס אשר ייערך אי"ה ביום השנה לפטירתו של הרב זאב וולפסון במרכז הקונגרסים בירושלים ב-1 באוגוסט 2013 בנוכחותם של אלפי בעלי תשובה דוברי רוסית. כולכם מוזמנים, כולל גולשי האתר Toldot.Ru.

Send report