Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Издеваться, глумиться и порабощать — слова-синонимы

Ки тецэ — Когда выступишь

כִּי-תֵצֵא

1.выходить 2.выезжать 3.выполнять 4.быть

יצא [לָצֵאת, יָצָא, יוֹצֵא, יֵיצֵא ] פ"ע

1.брать в плен 2.пленять

שבה [לִשְׁבּוֹת, שָׁבָה, שׁוֹבֶה, יִשְׁבֶּה] פ"י

1.плен 2.пенные

שְׁבִי ז', שְׁבְיָה נ', שְׁבִייָּה נ'

красивый

יְפֵה-תוֹאַר

1. образ, вид, форма 2.звание, ранг, чин, титул 3.определение, прилагательное

תוֹאַר ז' [נ' תְאָרִים, תוֹאֳרֵי-]

страстно желать, жаждать, возжелать, испытывать страсть

חשק I [לַחְשׁוֹק, חָשַׁק, חוֹשֵׁק, יַחְשׁוֹק] פ"י

брить

גלח [לְגַלֵּחַ, גִּילַּח\גִילֵחַ, מְ-, יְ-] פ"י

букв.: сделает ногти свои. Раши: Отрастит их, чтобы она стала отвратительной…

וְעָשְׂתָה אֶת-צִפָּרְנֶיהָ

1.плакать 2.оплакивать

בכה [לִבְכּוֹת, בָּכָה, בּוֹכֶה, יִבְכֶּה] פעו"י

в продолжение месяца

יֶרַח יָמִים

месяц

יֶרַח ז' [ר' יְרָחִים, יַרחֵי-]

луна

יָרֵחַ ז' [ר' יְרֵחִים, יְרֵחֵי-]

1.жениться 2.совокупляться, совершать половой акт (о мужчине) 3.господствовать

בעל [לִבְעוֹל, בָּעַל, בּוֹעֵל, יִבְעַל] פ"י

1.желать, хотеть 2.любить

חפצ [לַחְפּוֹץ, חָפֵץ, חָפֵץ, יַחְפּוֹץ] (בּ-) פ"י

отпусти её, куда ей угодно

וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ

не используй её (как рабыню). Раши: На персидском (или: на арамейском) языке рабство и услужение называется עימראה.

לֹא-תִתְעַמֵּר בָּהּ

1.издеваться, глумиться 2.порабощать

עמר II [לְהִתְעַמֵּר, הִתְעַמֵּר, מִ-, יִ-] (בּ-) פ"ע

первенец, перворождённый

בְּכוֹר ז' [נ' בְּכוֹרָה, ר' בְּכוֹרוֹת]

не может он дать первенство… перед…

לֹא יוּכַל לְבַכֵּר אֶת… עַל-פְּנֵי…

1.предпочитать 2.сделать первенцем 3.вызревать, созревать первым 4.родить первенца

בכר [לְבַכֵּר, בִּיכֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

1.на поверхности 2.перед (предпочесть перед кем-то) 3.при жизни 4.по; над

עַל פְּנֵי

1.давать в наследство 2.передавать во владение 3.одарять

נחל [לְנַחֵל, נִיחֵל, מְ-, יְ-] פ"י

но первородного сына… признает

כִּי אֶת-הַבְּכֹר… יַכִּיר

1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым

נכר I [לְהַכִּיר, הִכִּיר, מַ-, יַ-] פ"י

ибо он начаток силы его

כִּי-הוּא רֵאשִׁית אֹנוֹ

1.сила, мощь 2.капитал, богатство 3.потомок

אוֹן ז'

1.первородство 2.первенство права первенца 3.привилегия, преимущественное право 4.перворождённая

בְּכוֹרָה נ'

непослушный, строптивый. Раши: (От корня סור, уклоняться) уклонившийся от пути (истинного).

סוֹרֵר ז'

мятежный, непослушный. Раши: Непокорный словам отца; имеет то же значение, что и ממרים, строптивы, непокорны [9:7].

מוֹרֶה III ז'

1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить

תפשׂ [לִתְפּוֹשׂ, תָּפַשׂ, תּוֹפֵשׂ, יִתְפּוֹשׂ] פ"י

обжора

זוֹלֵל ז'

пьяница

סוֹבֵא ז'

и они наставляли его. Раши: Предупреждают его в присутствии троих, (а если не помогает) подвергают его телесному наказанию (по решению суда)…

וְיִסְּרוּ אֹתוֹ

1.наказывать 2.обличать

יסר [לִיסוֹר, יָסַר, יוֹסֵר, יִיסַר] פ"י

побивать камнями, забрасывать камнями

רגמ [לִרְגוֹם, רָגַם, רוֹגֵם, יִרְגוֹם] פ"י

умерщвлять

מות (המת) [לְהָמִית, הֵמִית, מֵמִית, יָמִית] פ"י

1.вешать, повесить 2.казнить через повешение 3.висеть 4.приписывать, возлагать (на кого-л.) 5.оставлять вопрос (дело) нерешённым, приостановить

תלה [לִתְלוֹת, תָּלָה, תוֹלֶה, יִתְלֶה] פעו"י

1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать (зарплату)

לונ I [לְהָלִין, הֵלִין, מֵלִין, יָלִין] פ"י

хоронить, погребать

קבר [לִקְבּוֹר, קָבַר, קוֹבֵר, יִקְבּוֹר] פ"י

хоронить, погребать

קבר [לְקַבֵּר, קִיבֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

1.изгнанный 2.отдалённый, захолустный, одинокий

נִידָח ת'

1.игнорировать 2.быть незамеченным

עלמ [לְהִתְעַלֵּם, הִתְעַלֵּם, מִ-, יִ-] מִ-

1.собирать, убирать 2.снимать 3.принимать 4. коллекционировать 5.подбирать 6.давать приют

אספ [לֶאֱסוֹף, אָסַף, אוֹסֵף, יֶאֱסוֹף] פ"י

1.потеря, пропажа, утрата 2.убыток

אֲבֵדָה נ'

пропадать, потеряться, гибнуть

אבד [לֶאֱבוֹד, אָבַד, אוֹבֵד, יֹאבַד] פ"ע

подними вместе с ним

הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ

1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать

קומ [לְהָקִים, הֵקִים, מֵ-, יָ-] פ"י

1.инструмент, орудие 2. óрган 3.сосуд, посуда 4.утварь 5.одежда 6.фигура (шахм.)

כְּלִי ז' [ר' כֵּלִים, כְּלֵי-]

случаться, происходить, попадаться, встречаться

קרה I [לִקְרוֹת, קָרָה, קוֹרֶה, יִקרֶה] פעו"י

1.гнездо 2.домашний очаг 3.убежище

קֵן ז' [קַן-; ר' קִנִים]

1.цыплёнок 2.птенец

אֶפרוֹחַ ז'

1.ложиться, лежать (о животном; ответственности) 2.нависать над (о заботе, угрозе)

רבצ [לִרְבּוֹץ, רָבַץ, רוֹבֵץ, יִרְבַּץ] פ"ע

1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать

שלח [לִשְׁלוֹחַ, שָׁלַח, שׁוֹלֵחַ, יִשְׁלַח] פ"י

перила, парапет, ограда. Раши: Это ограда на крыше со всех сторон…

מַעֲקֶה ז' [ר' מַעֲקִים\מַעֲקוֹת, מַעֲקֵי-]

разновидное. Раши: Пшеница и ячмень и зерна (винограда) одним броском руки…

כִּלְאָיִם

Раши: Это наполнение и прибавление, то, что приносит посеянное.

הַמְלֵאָה

пахать

חרש I [לַחֲרוֹשׁ, חָרַשׁ, חוֹרֵשׁ, יַחֲרוֹשׁ] פ"י

Раши: Означает смешение, смесь. …гладкоеשוע , тканое и сученое נוז

שַׁעַטְנֵז ז'

1.бахрома, кисть 2.лепная гирлянда

גָּדִיל ז' [ר' גְּדִלִים]

1.крыло 2.сторона 3.фланг 4.пола одежды 5.убежище

כָּנָף נ' [ר' כּנָפַיִים, כַּנפֵי-]

одеяние, покров

כְּסוּת נ'

1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать

כסה [לְכַסּוֹת, כִּיסָּה, מְכַסֶה, יְכַסֶה] פ"י

ненавидеть

שׂנא [לִשְׂנוֹא, שָׂנֵא, שׂוֹנֵא, יִשְׂנָא] פ"י

клевета, поклёп, навет, оговор

עֲלִילָה II נ'

и разнесет о ней славу дурную

וְהוֹצִא עָלֶיהָ שֵׁם רָע

девственная плева

בְּתוּלִים ז"ר

1.девушка-подросток 2.девушка 3.служанка. 4.Г̃алахически наара — это девушка от 12 до 12,5 лет.

נַעֲרָה נ' [ר' נְעָרוֹת, נַעֲרוֹת-]

к старейшинам города, к воротам. Онкулус: К местому суду.

אֶל-זִקְנֵי הָעִיר—הַשָּׁעְרָה

1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать

פרשׂ [לִפְרוֹשׂ, פָּרַשׂ, פָּרַשׂ, פּוֹרֵשׂ, יִפְרוֹשׂ]

1.расстилать 2.развёртывать

פרס II [לִפְרוֹס, פָּרַס, פּוֹרֵס, יִפְרוֹס] פ"י

подлость, мерзость

נְבָלָה נ'

1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха

זנה [לִזְנוֹת, זָנָה, זוֹנֶה, יִזְנֶה] פ"ע

замужняя

בְעֻלַת-בַּעַל

1.жениться 2.совокупляться, совершать половой акт (о мужчине) 3.господствовать

בעל [לִבְעוֹל, בָּעַל, בּוֹעֵל, יִבְעַל] פ"י

обрученная. Прошедшая обряд Кидушин, после которого девушка запрещена другим мужчинам.

מְאֹרָשָׂה

1.хватать 2.содержать, вмещать 3.держать 4.укреплять 5.придерживаться

חזק [לְהַחֲזִיק, הֶחֱזִיק, מַ-, יַ-] פ"י

спаситель, избавитеь

מוֹשִׁיעַ

Раши: У которого ятра повреждены (פצוע) и раздавлены (דכא)

פְצוּעַ-דַּכָּא

и с рассеченным удом. Раши: Уд был рассечен и не может более извергать семя струёй, но оно истекает и сочится, и не способен к продолжению рода…

וּכְרוּת שָׁפְכָה

отрезать, отрубить, ампутировать, срубить

כרת [לִכְרוֹת, כָּרַת, כּוֹרֵת, יִכְרוֹת] פ"י

1.детородный член 2.мочеиспускательный канал (анат.)

שָׁפְכָה

не войдет мамзер в общество Господне. Раши: Не женится на еврейке.

לֹא-יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה'

рожденный от запретной связи. Раши: Мамзер является лишь (рожденный от связи), караемой карэт (отсечение души от её источника), и тем более, караемой смертью по решению судебной палаты…

מַמְזֵר

амонитянин и моавитянин

עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי

1.продвигать 2.встречать 3.опережать 4.спешить

קדמ [לְקַדֵּם, קִידֵּם, מְ-, יְ-] פעו"י

нанимать, арендовать

שׂכר [לִשְׂכּוֹר, שָׂכַר, שׂוֹכֵר, יִשְׂכּוֹר] פ"י

не ищи им мира

לֹא-תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם

ночной случай (поллюция)

מִקְּרֵה-לָיְלָה

и будет: под вечер

וְהָיָה לִפְנוֹת-עֶרֶב

при заходе солнца

כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ

Таргум: И место будет устроено у тебя…

וְיָד תִּהְיֶה לְךָ

1.рука 2.ручка 3.шип 4.памятник 5.часть 6.доля, участие 7.указка (при чтении Торы в синагоге)

יָד נ' [ר' יָדַיִים, יְדֵי-]

и лопатка будет у тебя

וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ

1.кол, колышек 2.клин

יָתֵד נ' [ר' יְתֵדוֹת ]

при твоем снаряжении. Раши: אֲזֵנֶךָ подобно כְּלֵי זַיִן, оружие.

עַל-אֲזֵנֶךָ

оружие, вооружение

זַיִן I ז'

оружие

כְּלֵי זַיִן ז"ר

1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

שוב I [לָשׁוּב, שָׁב, שָׁב, יָשׁוּב] פ"ע

рыть, копать, раскапывать

חפר I [לַחְפּוֹר, חָפַר, חוֹפֵר, יַחְפּוֹר] פ"י

1.расхаживать 2.обходиться

הלכ [לְהִתְהַלֵּךְ, הִתְהַלֵּךְ, מִ-, יִ-]

позор, срамное

עֶרְוַת דָּבָר

1.запирать, заключать 2.выдавать (секрет; преступника), предавать

סגר [לְהַסְגִּיר, הִסְגִּיר, מַ-, יַ-] פ"י

спасаться, быть спасённым

נצל [לְהִינָּצֵל, נִיצַּל, נִיצָל, יִינָצֵל] פ"ע

не обижай его

לֹא תּוֹנֶנּוּ

притеснять

ינה [לִינוֹת, יָנָה, יוֹנֶה, יִינֶה] פ"י

женщина, занимавшаяся ритуальной проституцией. Раши:незамужняя посвящённая и готовая к блуду.

קְדֵשָׁה נ'

Раши: готовый к мужеложству…

קָדֵשׁ ז'

плата проститутке

אֶתְנַן זוֹנָה

обет, зарок

נֶדֶר ז' [ר' נְדָרִים, נִדְרֵי-]

1.давать обет 2.обещать пожертвование

נדר [לִנְדּוֹר, נָדַר, נוֹדֵר, יִידּוֹר] פ"י

1.кусать, 2.откусить 3.давать деньги в рост

נשכ [לְנַשֵּׁךְ, נִישֵּׁךְ, מְ-, יְ-] פ"י

ростовщический процент

נֶשֶׁךְ ז'

если же воздержишься

וְכִי תֶחְדַּל

доброхотный дар

נְדָבָה

1.насыщаться 2.утолять голод, жажду 3.получать вдоволь

שׂבע [לִשְׂבּוֹעַ, שָׂבַע, שָּׂבֵעַ, יִשְׂבַּע] פ"ע

нива, хлеба (на корню)

קָמָה נ'

срывать, снимать урожай, собирать

קטפ [לִקְטוֹף קָטַף, קוֹטֵף, יִקְטוֹף] פ"י

колосья

מְלִילֹת

1.поднимать, 2.водружать 3.взмахивать

נופ I [לְהָנִיף, הֵנִיף, מֵנִיף, יָנִיף] פ"י

документ о разводе, гет

סֵפֶר כּרִיתוּת

1.расторжение связи 2.развод

כּרִיתוּת נ'

брать в залог

חבל II [לַחְבוֹל, חָבַל, חוֹבֵל, יַחְבוֹל] פ"י

Раши: Это нижний жернов.

רֵחָיִם

Раши: Это верхний жернов.

רָכֶב

язва проказы

נֶגַע צָרָעַת

взыскивать (долг)

נשה I [לִנְשׁוֹת, נָשָׁה, נוֹשֶּׁה, יִנשֶּׁה] פ"י

кредитор

נוֹשֶׁה ז'

какое-либо требование

מַשַּׁאת מְאוּמָה

1.кое-что, нечто, что-нибудь 2.(с отрицанием) ничего

מְאוּמָה (מְאוּם)

1.закладывать вещи; брать ссуду под залог 2.брать залог

עבט I [לַעֲבוֹט, עָבַט, עוֹבֵט, יַעֲבוֹט] פ"י

заклад, залог (предмет)

עֲבוֹט ז' [ר' עֲבוֹטִים, עֲבוֹטוֹת]

Раши: Не ложись спать, и его залог у тебя

לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ

грабить, эксплуатировать, притеснять, угнетать

עשק [לַעֲשׁוֹק, עָשַׁק, עוֹשֵׁק, יַעֲשׁוֹק] פ"י

наёмный; наёмный работник

שָׂכִיר זו"ת

и к этому стремится его душа (или: и за это рискует он жизнью своей). Раши: За эту плату он даже рискует своей жизнью: взбирается по сходням или повисает на дереве…

וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת-נַפְשׁוֹ

жать, косить

קצר I [לִקְצוֹר, קָצַר, קוֹצֵר, יִקְצוֹר] פ"י

1.жатва, уборка хлеба 2.сезон жатвы 3.созревшие хлеба

קָצִיר ז'

1.сноп 2.омер (мера сыпучих тел) или исарон: 1 омер = 43 и 1/5 яйца = 2,488 л (Г̃аграх Наэ) или 4,3 л (Хазон Иш)

עוֹמֶר ז' [ר' עוֹמָרִים, עוֹמְרֵי-]

1.молотить 2.обивать ветви, сбивать палкой 3.бить, ударять, избивать

חבט [לַחֲבוֹט, חָבַט, חוֹבֵט, יַחֲבּוֹט] פ"י

Раши: Не лишай его красы (плодов на вершине дерева).

לֹא תְפַאֵר

1.украшать 2.прославлять

פאר [לְפָאֵר פֵּיאֵר, מְ-, יְ-] פ"י

собирать виноград

בצר I [לִבְצוֹר, בָּצַר, בּוֹצֵר, יִבְצוֹר] פ"י

мелких гроздьев не подбирай

לֹא תְעוֹלֵל

Раши: Это гроздь не имеющая ни «плеча», ни каплевидной формы

עוֺלֶלֶת

подбирать оставшийся виноград (и перен.)

עלל III [לְעוֹלֵל, עוֹלֵל, מְ-, יְ-] פ"י

виновный, подлежащий телесному наказанию

בִּן הַכּוֹת

1.быть лёгким, легчать 2.убавлять 3.быть быстрым 4.быть маловажным

קלל (הקל) I [לָקוֹל, קַל, קַל, יֵקַל] פ"ע

ничтожный, презренный, малозначительный

נִקְלֶה

1.загораживать, преграждать 2.вписывать (круг, мат.) 3.надевать намордник 4.удерживать

חסמ I [לַחְסוֹם, חָסַם, חוֹסֵם, יַחְסוֹם] פ"י

брат мужа, деверь

יָבָם ז'

жениться на вдове брата (левиратным браком)

יבמ [לְייַבֵּם, יִיבֵּם, מְ-, יְ — ] פ"י

драться

נצה II [לְהִינָּצוֹת, נִיצָּה] פ"ע

половые органы

מְבוּשִׁים ז"ר

то отсеки ей кисть

וְקַצֹּתָה, אֶת-כַּפָּהּ

1.карман 2.кошелёк 3.пузырь (анат.), оболочка органов 4.мешок (воен.) 5.сумка (сумчатого животного) 5.луза (биллиард.)

כִּיס ז'

камня разновесного (двоякого). Раши: Это гири.

אֶבֶן וָאָבֶן

эйфа (древняя мера ёмкости). Раши: Это мера для сыпучих (тел). 1 эйфа = 3 сеа, 1 сеа = 6 кавов, 1 кав = 4 лога, 1 лог = 6 яиц. 1 эйфа = 72 логов = 432 яйца = 24,883 л (Г̃аграх Наэ) или 43,0 л (Хазон Иш).

אֵיפָה נ'

беззаконие, несправедливость; зло, злодеяние

עָווֶל ז'

и поразил у тебя. Раши: Это поражение уда.

וַיְזַנֵּב בְּךָ

1.преследовать арьергард 2.отрубать хвост

זנב I [לְזַנֵּב, זִינֵּב, מְ-, יְ-] פ"י

1.хвост 2.кончик 3.арьергард, люди, которые находятся в хвосте, противоположность лидерам 4.«хвостик», кончик, кусочек чего-л.

זָנָב ז' [זנַב-; ר' זנָבוֹת, זַנבוֹת-]

отстающий, отствший

נֶחֱשָׁל

усталый, утомлённый

יָגֵעַ

1.трудиться, стараться 2.уставать, утомляться

יגע [לִיגַע, יָגַע, יָגֵעַ, יִיגַע] פ"ע

утомлять, утруждать

יגע [לְייַגֵּעַ, יִיגַּע\יִיגֵעַ, מְייַגֵעַ, יְיַגֵעַ] פ"י


Разрушение единства, раздоры и споры приводят к страшным бедствиям. Единство еврейского народа — это сила и необходимое условие нашего существования Читать дальше

Пост Эстер

р. Ури Калюжный

О чём горевать в пост Эстер? Вроде бы, всё закончилось хорошо...

Израильский теннисист оставляет игру перед наступлением Йом-Кипура

Переводчик Мирьям Нирман

На общенациональном уровне самое страшное — изгнание из Земли Израиля, а на индивидуальном — «карет» — отсечение от общей, «коллективной» души еврейского народа

Права и обязанности еврея

Журнал «Мир Торы»

Законы и обычаи еврейской традиции… Насколько они обязательны? Разве они подобны Уголовному Кодексу, и за их нарушение можно угодить в тюрьму? А за исполнение этих законов полагается награда? Кто следит, соблюдаются они или нет? И почему так много людей столь ревностно выполняют предписания еврейской традиции?

Дарование Торы 2. Взаимное поручительство

Рав Йегуда Лейб Ашлаг,
из цикла «Дарование Торы»

Статья величайшего каббалиста прошлого столетия, автора комментария «Сулам» на книгу «Зогар»

На тему недельной главы. Шмот 1

Рав Арье Кацин,
из цикла «На тему недельной главы»

Коментарии к недельной главе Льва Кацина

Дарование Торы 1. Возлюби ближнего, как самого себя

Рав Йегуда Лейб Ашлаг,
из цикла «Дарование Торы»

Статья, посвященная сути Торы, раскрывает ее через заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Осквернение имени Всевышнего и Освящение имени Всевышнего

Раби Йосеф Герц

Недельная глава «Эмор». Комментарий главного раввина Британской империи р. Й. Герца

Жизнь как служение. Специфические черты еврейского мировоззре­ния

Рав Цви Вассерман

Понимание жизни как служения, пол­ное подчинение ему всего человеческого существа, при том, что источником и одновременно целью служения является сам Б-г — придает облику еврея уникальней­шие черты, делает его совершенной загадкой для ума, мыслящего рационально.