Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Издеваться, глумиться и порабощать — слова-синонимы

Ки тецэ — Когда выступишь

כִּי-תֵצֵא

1.выходить 2.выезжать 3.выполнять 4.быть

יצא [לָצֵאת, יָצָא, יוֹצֵא, יֵיצֵא ] פ"ע

1.брать в плен 2.пленять

שבה [לִשְׁבּוֹת, שָׁבָה, שׁוֹבֶה, יִשְׁבֶּה] פ"י

1.плен 2.пенные

שְׁבִי ז', שְׁבְיָה נ', שְׁבִייָּה נ'

красивый

יְפֵה-תוֹאַר

1. образ, вид, форма 2.звание, ранг, чин, титул 3.определение, прилагательное

תוֹאַר ז' [נ' תְאָרִים, תוֹאֳרֵי-]

страстно желать, жаждать, возжелать, испытывать страсть

חשק I [לַחְשׁוֹק, חָשַׁק, חוֹשֵׁק, יַחְשׁוֹק] פ"י

брить

גלח [לְגַלֵּחַ, גִּילַּח\גִילֵחַ, מְ-, יְ-] פ"י

букв.: сделает ногти свои. Раши: Отрастит их, чтобы она стала отвратительной…

וְעָשְׂתָה אֶת-צִפָּרְנֶיהָ

1.плакать 2.оплакивать

בכה [לִבְכּוֹת, בָּכָה, בּוֹכֶה, יִבְכֶּה] פעו"י

в продолжение месяца

יֶרַח יָמִים

месяц

יֶרַח ז' [ר' יְרָחִים, יַרחֵי-]

луна

יָרֵחַ ז' [ר' יְרֵחִים, יְרֵחֵי-]

1.жениться 2.совокупляться, совершать половой акт (о мужчине) 3.господствовать

בעל [לִבְעוֹל, בָּעַל, בּוֹעֵל, יִבְעַל] פ"י

1.желать, хотеть 2.любить

חפצ [לַחְפּוֹץ, חָפֵץ, חָפֵץ, יַחְפּוֹץ] (בּ-) פ"י

отпусти её, куда ей угодно

וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ

не используй её (как рабыню). Раши: На персидском (или: на арамейском) языке рабство и услужение называется עימראה.

לֹא-תִתְעַמֵּר בָּהּ

1.издеваться, глумиться 2.порабощать

עמר II [לְהִתְעַמֵּר, הִתְעַמֵּר, מִ-, יִ-] (בּ-) פ"ע

первенец, перворождённый

בְּכוֹר ז' [נ' בְּכוֹרָה, ר' בְּכוֹרוֹת]

не может он дать первенство… перед…

לֹא יוּכַל לְבַכֵּר אֶת… עַל-פְּנֵי…

1.предпочитать 2.сделать первенцем 3.вызревать, созревать первым 4.родить первенца

בכר [לְבַכֵּר, בִּיכֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

1.на поверхности 2.перед (предпочесть перед кем-то) 3.при жизни 4.по; над

עַל פְּנֵי

1.давать в наследство 2.передавать во владение 3.одарять

נחל [לְנַחֵל, נִיחֵל, מְ-, יְ-] פ"י

но первородного сына… признает

כִּי אֶת-הַבְּכֹר… יַכִּיר

1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым

נכר I [לְהַכִּיר, הִכִּיר, מַ-, יַ-] פ"י

ибо он начаток силы его

כִּי-הוּא רֵאשִׁית אֹנוֹ

1.сила, мощь 2.капитал, богатство 3.потомок

אוֹן ז'

1.первородство 2.первенство права первенца 3.привилегия, преимущественное право 4.перворождённая

בְּכוֹרָה נ'

непослушный, строптивый. Раши: (От корня סור, уклоняться) уклонившийся от пути (истинного).

סוֹרֵר ז'

мятежный, непослушный. Раши: Непокорный словам отца; имеет то же значение, что и ממרים, строптивы, непокорны [9:7].

מוֹרֶה III ז'

1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить

תפשׂ [לִתְפּוֹשׂ, תָּפַשׂ, תּוֹפֵשׂ, יִתְפּוֹשׂ] פ"י

обжора

זוֹלֵל ז'

пьяница

סוֹבֵא ז'

и они наставляли его. Раши: Предупреждают его в присутствии троих, (а если не помогает) подвергают его телесному наказанию (по решению суда)…

וְיִסְּרוּ אֹתוֹ

1.наказывать 2.обличать

יסר [לִיסוֹר, יָסַר, יוֹסֵר, יִיסַר] פ"י

побивать камнями, забрасывать камнями

רגמ [לִרְגוֹם, רָגַם, רוֹגֵם, יִרְגוֹם] פ"י

умерщвлять

מות (המת) [לְהָמִית, הֵמִית, מֵמִית, יָמִית] פ"י

1.вешать, повесить 2.казнить через повешение 3.висеть 4.приписывать, возлагать (на кого-л.) 5.оставлять вопрос (дело) нерешённым, приостановить

תלה [לִתְלוֹת, תָּלָה, תוֹלֶה, יִתְלֶה] פעו"י

1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать (зарплату)

לונ I [לְהָלִין, הֵלִין, מֵלִין, יָלִין] פ"י

хоронить, погребать

קבר [לִקְבּוֹר, קָבַר, קוֹבֵר, יִקְבּוֹר] פ"י

хоронить, погребать

קבר [לְקַבֵּר, קִיבֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

1.изгнанный 2.отдалённый, захолустный, одинокий

נִידָח ת'

1.игнорировать 2.быть незамеченным

עלמ [לְהִתְעַלֵּם, הִתְעַלֵּם, מִ-, יִ-] מִ-

1.собирать, убирать 2.снимать 3.принимать 4. коллекционировать 5.подбирать 6.давать приют

אספ [לֶאֱסוֹף, אָסַף, אוֹסֵף, יֶאֱסוֹף] פ"י

1.потеря, пропажа, утрата 2.убыток

אֲבֵדָה נ'

пропадать, потеряться, гибнуть

אבד [לֶאֱבוֹד, אָבַד, אוֹבֵד, יֹאבַד] פ"ע

подними вместе с ним

הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ

1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать

קומ [לְהָקִים, הֵקִים, מֵ-, יָ-] פ"י

1.инструмент, орудие 2. óрган 3.сосуд, посуда 4.утварь 5.одежда 6.фигура (шахм.)

כְּלִי ז' [ר' כֵּלִים, כְּלֵי-]

случаться, происходить, попадаться, встречаться

קרה I [לִקְרוֹת, קָרָה, קוֹרֶה, יִקרֶה] פעו"י

1.гнездо 2.домашний очаг 3.убежище

קֵן ז' [קַן-; ר' קִנִים]

1.цыплёнок 2.птенец

אֶפרוֹחַ ז'

1.ложиться, лежать (о животном; ответственности) 2.нависать над (о заботе, угрозе)

רבצ [לִרְבּוֹץ, רָבַץ, רוֹבֵץ, יִרְבַּץ] פ"ע

1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать

שלח [לִשְׁלוֹחַ, שָׁלַח, שׁוֹלֵחַ, יִשְׁלַח] פ"י

перила, парапет, ограда. Раши: Это ограда на крыше со всех сторон…

מַעֲקֶה ז' [ר' מַעֲקִים\מַעֲקוֹת, מַעֲקֵי-]

разновидное. Раши: Пшеница и ячмень и зерна (винограда) одним броском руки…

כִּלְאָיִם

Раши: Это наполнение и прибавление, то, что приносит посеянное.

הַמְלֵאָה

пахать

חרש I [לַחֲרוֹשׁ, חָרַשׁ, חוֹרֵשׁ, יַחֲרוֹשׁ] פ"י

Раши: Означает смешение, смесь. …гладкоеשוע , тканое и сученое נוז

שַׁעַטְנֵז ז'

1.бахрома, кисть 2.лепная гирлянда

גָּדִיל ז' [ר' גְּדִלִים]

1.крыло 2.сторона 3.фланг 4.пола одежды 5.убежище

כָּנָף נ' [ר' כּנָפַיִים, כַּנפֵי-]

одеяние, покров

כְּסוּת נ'

1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать

כסה [לְכַסּוֹת, כִּיסָּה, מְכַסֶה, יְכַסֶה] פ"י

ненавидеть

שׂנא [לִשְׂנוֹא, שָׂנֵא, שׂוֹנֵא, יִשְׂנָא] פ"י

клевета, поклёп, навет, оговор

עֲלִילָה II נ'

и разнесет о ней славу дурную

וְהוֹצִא עָלֶיהָ שֵׁם רָע

девственная плева

בְּתוּלִים ז"ר

1.девушка-подросток 2.девушка 3.служанка. 4.Г̃алахически наара — это девушка от 12 до 12,5 лет.

נַעֲרָה נ' [ר' נְעָרוֹת, נַעֲרוֹת-]

к старейшинам города, к воротам. Онкулус: К местому суду.

אֶל-זִקְנֵי הָעִיר—הַשָּׁעְרָה

1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать

פרשׂ [לִפְרוֹשׂ, פָּרַשׂ, פָּרַשׂ, פּוֹרֵשׂ, יִפְרוֹשׂ]

1.расстилать 2.развёртывать

פרס II [לִפְרוֹס, פָּרַס, פּוֹרֵס, יִפְרוֹס] פ"י

подлость, мерзость

נְבָלָה נ'

1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха

זנה [לִזְנוֹת, זָנָה, זוֹנֶה, יִזְנֶה] פ"ע

замужняя

בְעֻלַת-בַּעַל

1.жениться 2.совокупляться, совершать половой акт (о мужчине) 3.господствовать

בעל [לִבְעוֹל, בָּעַל, בּוֹעֵל, יִבְעַל] פ"י

обрученная. Прошедшая обряд Кидушин, после которого девушка запрещена другим мужчинам.

מְאֹרָשָׂה

1.хватать 2.содержать, вмещать 3.держать 4.укреплять 5.придерживаться

חזק [לְהַחֲזִיק, הֶחֱזִיק, מַ-, יַ-] פ"י

спаситель, избавитеь

מוֹשִׁיעַ

Раши: У которого ятра повреждены (פצוע) и раздавлены (דכא)

פְצוּעַ-דַּכָּא

и с рассеченным удом. Раши: Уд был рассечен и не может более извергать семя струёй, но оно истекает и сочится, и не способен к продолжению рода…

וּכְרוּת שָׁפְכָה

отрезать, отрубить, ампутировать, срубить

כרת [לִכְרוֹת, כָּרַת, כּוֹרֵת, יִכְרוֹת] פ"י

1.детородный член 2.мочеиспускательный канал (анат.)

שָׁפְכָה

не войдет мамзер в общество Господне. Раши: Не женится на еврейке.

לֹא-יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה'

рожденный от запретной связи. Раши: Мамзер является лишь (рожденный от связи), караемой карэт (отсечение души от её источника), и тем более, караемой смертью по решению судебной палаты…

מַמְזֵר

амонитянин и моавитянин

עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי

1.продвигать 2.встречать 3.опережать 4.спешить

קדמ [לְקַדֵּם, קִידֵּם, מְ-, יְ-] פעו"י

нанимать, арендовать

שׂכר [לִשְׂכּוֹר, שָׂכַר, שׂוֹכֵר, יִשְׂכּוֹר] פ"י

не ищи им мира

לֹא-תִדְרֹשׁ שְׁלֹמָם

ночной случай (поллюция)

מִקְּרֵה-לָיְלָה

и будет: под вечер

וְהָיָה לִפְנוֹת-עֶרֶב

при заходе солнца

כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ

Таргум: И место будет устроено у тебя…

וְיָד תִּהְיֶה לְךָ

1.рука 2.ручка 3.шип 4.памятник 5.часть 6.доля, участие 7.указка (при чтении Торы в синагоге)

יָד נ' [ר' יָדַיִים, יְדֵי-]

и лопатка будет у тебя

וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ

1.кол, колышек 2.клин

יָתֵד נ' [ר' יְתֵדוֹת ]

при твоем снаряжении. Раши: אֲזֵנֶךָ подобно כְּלֵי זַיִן, оружие.

עַל-אֲזֵנֶךָ

оружие, вооружение

זַיִן I ז'

оружие

כְּלֵי זַיִן ז"ר

1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

שוב I [לָשׁוּב, שָׁב, שָׁב, יָשׁוּב] פ"ע

рыть, копать, раскапывать

חפר I [לַחְפּוֹר, חָפַר, חוֹפֵר, יַחְפּוֹר] פ"י

1.расхаживать 2.обходиться

הלכ [לְהִתְהַלֵּךְ, הִתְהַלֵּךְ, מִ-, יִ-]

позор, срамное

עֶרְוַת דָּבָר

1.запирать, заключать 2.выдавать (секрет; преступника), предавать

סגר [לְהַסְגִּיר, הִסְגִּיר, מַ-, יַ-] פ"י

спасаться, быть спасённым

נצל [לְהִינָּצֵל, נִיצַּל, נִיצָל, יִינָצֵל] פ"ע

не обижай его

לֹא תּוֹנֶנּוּ

притеснять

ינה [לִינוֹת, יָנָה, יוֹנֶה, יִינֶה] פ"י

женщина, занимавшаяся ритуальной проституцией. Раши:незамужняя посвящённая и готовая к блуду.

קְדֵשָׁה נ'

Раши: готовый к мужеложству…

קָדֵשׁ ז'

плата проститутке

אֶתְנַן זוֹנָה

обет, зарок

נֶדֶר ז' [ר' נְדָרִים, נִדְרֵי-]

1.давать обет 2.обещать пожертвование

נדר [לִנְדּוֹר, נָדַר, נוֹדֵר, יִידּוֹר] פ"י

1.кусать, 2.откусить 3.давать деньги в рост

נשכ [לְנַשֵּׁךְ, נִישֵּׁךְ, מְ-, יְ-] פ"י

ростовщический процент

נֶשֶׁךְ ז'

если же воздержишься

וְכִי תֶחְדַּל

доброхотный дар

נְדָבָה

1.насыщаться 2.утолять голод, жажду 3.получать вдоволь

שׂבע [לִשְׂבּוֹעַ, שָׂבַע, שָּׂבֵעַ, יִשְׂבַּע] פ"ע

нива, хлеба (на корню)

קָמָה נ'

срывать, снимать урожай, собирать

קטפ [לִקְטוֹף קָטַף, קוֹטֵף, יִקְטוֹף] פ"י

колосья

מְלִילֹת

1.поднимать, 2.водружать 3.взмахивать

נופ I [לְהָנִיף, הֵנִיף, מֵנִיף, יָנִיף] פ"י

документ о разводе, гет

סֵפֶר כּרִיתוּת

1.расторжение связи 2.развод

כּרִיתוּת נ'

брать в залог

חבל II [לַחְבוֹל, חָבַל, חוֹבֵל, יַחְבוֹל] פ"י

Раши: Это нижний жернов.

רֵחָיִם

Раши: Это верхний жернов.

רָכֶב

язва проказы

נֶגַע צָרָעַת

взыскивать (долг)

נשה I [לִנְשׁוֹת, נָשָׁה, נוֹשֶּׁה, יִנשֶּׁה] פ"י

кредитор

נוֹשֶׁה ז'

какое-либо требование

מַשַּׁאת מְאוּמָה

1.кое-что, нечто, что-нибудь 2.(с отрицанием) ничего

מְאוּמָה (מְאוּם)

1.закладывать вещи; брать ссуду под залог 2.брать залог

עבט I [לַעֲבוֹט, עָבַט, עוֹבֵט, יַעֲבוֹט] פ"י

заклад, залог (предмет)

עֲבוֹט ז' [ר' עֲבוֹטִים, עֲבוֹטוֹת]

Раши: Не ложись спать, и его залог у тебя

לֹא תִשְׁכַּב בַּעֲבֹטוֹ

грабить, эксплуатировать, притеснять, угнетать

עשק [לַעֲשׁוֹק, עָשַׁק, עוֹשֵׁק, יַעֲשׁוֹק] פ"י

наёмный; наёмный работник

שָׂכִיר זו"ת

и к этому стремится его душа (или: и за это рискует он жизнью своей). Раши: За эту плату он даже рискует своей жизнью: взбирается по сходням или повисает на дереве…

וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת-נַפְשׁוֹ

жать, косить

קצר I [לִקְצוֹר, קָצַר, קוֹצֵר, יִקְצוֹר] פ"י

1.жатва, уборка хлеба 2.сезон жатвы 3.созревшие хлеба

קָצִיר ז'

1.сноп 2.омер (мера сыпучих тел) или исарон: 1 омер = 43 и 1/5 яйца = 2,488 л (Г̃аграх Наэ) или 4,3 л (Хазон Иш)

עוֹמֶר ז' [ר' עוֹמָרִים, עוֹמְרֵי-]

1.молотить 2.обивать ветви, сбивать палкой 3.бить, ударять, избивать

חבט [לַחֲבוֹט, חָבַט, חוֹבֵט, יַחֲבּוֹט] פ"י

Раши: Не лишай его красы (плодов на вершине дерева).

לֹא תְפַאֵר

1.украшать 2.прославлять

פאר [לְפָאֵר פֵּיאֵר, מְ-, יְ-] פ"י

собирать виноград

בצר I [לִבְצוֹר, בָּצַר, בּוֹצֵר, יִבְצוֹר] פ"י

мелких гроздьев не подбирай

לֹא תְעוֹלֵל

Раши: Это гроздь не имеющая ни «плеча», ни каплевидной формы

עוֺלֶלֶת

подбирать оставшийся виноград (и перен.)

עלל III [לְעוֹלֵל, עוֹלֵל, מְ-, יְ-] פ"י

виновный, подлежащий телесному наказанию

בִּן הַכּוֹת

1.быть лёгким, легчать 2.убавлять 3.быть быстрым 4.быть маловажным

קלל (הקל) I [לָקוֹל, קַל, קַל, יֵקַל] פ"ע

ничтожный, презренный, малозначительный

נִקְלֶה

1.загораживать, преграждать 2.вписывать (круг, мат.) 3.надевать намордник 4.удерживать

חסמ I [לַחְסוֹם, חָסַם, חוֹסֵם, יַחְסוֹם] פ"י

брат мужа, деверь

יָבָם ז'

жениться на вдове брата (левиратным браком)

יבמ [לְייַבֵּם, יִיבֵּם, מְ-, יְ — ] פ"י

драться

נצה II [לְהִינָּצוֹת, נִיצָּה] פ"ע

половые органы

מְבוּשִׁים ז"ר

то отсеки ей кисть

וְקַצֹּתָה, אֶת-כַּפָּהּ

1.карман 2.кошелёк 3.пузырь (анат.), оболочка органов 4.мешок (воен.) 5.сумка (сумчатого животного) 5.луза (биллиард.)

כִּיס ז'

камня разновесного (двоякого). Раши: Это гири.

אֶבֶן וָאָבֶן

эйфа (древняя мера ёмкости). Раши: Это мера для сыпучих (тел). 1 эйфа = 3 сеа, 1 сеа = 6 кавов, 1 кав = 4 лога, 1 лог = 6 яиц. 1 эйфа = 72 логов = 432 яйца = 24,883 л (Г̃аграх Наэ) или 43,0 л (Хазон Иш).

אֵיפָה נ'

беззаконие, несправедливость; зло, злодеяние

עָווֶל ז'

и поразил у тебя. Раши: Это поражение уда.

וַיְזַנֵּב בְּךָ

1.преследовать арьергард 2.отрубать хвост

זנב I [לְזַנֵּב, זִינֵּב, מְ-, יְ-] פ"י

1.хвост 2.кончик 3.арьергард, люди, которые находятся в хвосте, противоположность лидерам 4.«хвостик», кончик, кусочек чего-л.

זָנָב ז' [זנַב-; ר' זנָבוֹת, זַנבוֹת-]

отстающий, отствший

נֶחֱשָׁל

усталый, утомлённый

יָגֵעַ

1.трудиться, стараться 2.уставать, утомляться

יגע [לִיגַע, יָגַע, יָגֵעַ, יִיגַע] פ"ע

утомлять, утруждать

יגע [לְייַגֵּעַ, יִיגַּע\יִיגֵעַ, מְייַגֵעַ, יְיַגֵעַ] פ"י


Многие мысли, изложенные в этой книге царем Соломоном, скорее всего, известны Вам, даже если Вы мало что знаете и про царя Соломона, и вообще про иудаизм Читать дальше

Вечность и суета 5. Коэлет. Победить себя

Рав Носон Шерман,
из цикла «Коэлет: Вечность и суета»

Понятие времени в свете толкования традиционных текстов

Рав Мордехай Кульвянский

Впервые слово «время» (зман) появляется в Танахе в книге «Коэлет»: «Для всего есть время, для каждой вещи — срок под Небесами». Достойно удивления, что все пять книг Торы, книги пророков, псалмы, Ийов, Хроники (!) обходились без слова «время». Конечно, есть годы, месяцы, дни и ночи и даже часы, связанные с движением светил, а понятие времени — только в «Коэлет». Несомненно, это великая новость, осознать которую нам мешает только то, что мы уже давно живем в мире, в котором это слово сказано.

Вечность и суета 4. Коэлет. Мудрое сердце

Рав Носон Шерман,
из цикла «Коэлет: Вечность и суета»

Вечность и суета 7. Коэлет. Предназначение еврея

Рав Носон Шерман,
из цикла «Коэлет: Вечность и суета»