Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Словарь ключевых терминов

Шелах-леха — Отправь

שְׁלַח-לְךָ

1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать

שלח [לִשְׁלוֹחַ, שָׁלַח, שׁוֹלֵחַ, יִשְׁלַח] פ"י

1.осматривать, обходить, объезжать 2.высматривать, ездить с познавательной или разведывательной целью

תור [לָתוּר, תָּר, תָּר, יָתוּר] פ"י

все эти мужи. Раши: Везде в Писании «мужи» означает «почтенные, достойные» и в тот момент были достойными.

כֻּלָּם אֲנָשִׁים

1.мужской пол 2. колдовство

זְכוּר

памятный, хранимый в памяти

זָכוּר

брезгать, гнушаться

געל I [לִגְּעוֹל, גָּעַל, גּוֹעֵר, יִגְעַל] פ"י

спасать, помогать

ישע [לְהוֹשִׁיעַ, הוֹשִׁיעַ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

1.спасаться 2.извергать, выбрасывать

פלט [לִפְלוֹט, פָּלַט, פּוֹלֵט, יִפְלוֹט] פעו"י

козлёнок

גְּדִי ז' [ר' גְדָיִים]

конь, лошадь

סוּס ז'

1.растрёпанный, спутанный (волосы) 2.разрушенный 3.опровергнутый

סָתוּר ז'

1.разрушать 2. растрёпать (волосы) 3.опровергать, противоречить

סתר I [לִסְתּוֹר סָתַר, סוֹתֵר, יִסְתּוֹר] (אֶת) פ"י

1.слабый, бессильный 2.без дагеша (грам.)

רָפֶה ת'

в открытых ли станах или в крепостях

הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים

в станах. Раши: Таргум переводит: в открытых селениях, в городах, не (окруженных) стеной.

הַבְּמַחֲנִים

крепость, укрепление

מִבְצָר ז'

крепитесь (духом)

וְהִתְחַזַּקְתֶּם

1.стараться 2.воспрянуть 3.усиляться, крепнуть

חזק [לְהִתְחַזֵּק, הִתְחַזֵק, מִ-, יִ-]

первинки винограда. Раши: Дни, когда поспевает ранний виноград.

בִּכּוּרֵי עֲנָבִים

на пути в Хамат

לְבֹא חֲמָת

порожденные Анаком

יְלִידֵי הָעֲנָק

великан, исполин, гигант

עֲנָק I ז'

речка, ручей

נַחַל ז' [ר' נְחָלִים, נַחֲלֵי-]

и срезали

וַיִּכְרְתוּ

отрезать, отрубить, ампутировать, срубить

כרת [לִכְרוֹת, כָּרַת, כּוֹרֵת, יִכְרוֹת] פ"י

ветвь, побег (виноградной лозы). Раши: Ответвление виноградной лозы с висящей на нем гроздью винограда.

זְמוֹרָה נ'

гроздь, кисть

אֶשְׁכּוֹל ז' [ר' אֶשְׁכּוֹלוֹת]

о, относительно

עַל אֹדוֹת, אוֹדוֹת, עַל אוֹדוֹת

1.община, группа 2.стадо, стая 3.религиозная или этническая группа

עֵדָה II נ' [עֲדַת-, ר' עֵדוֹת, עֲדוֹת]

после, по прошествии, спустя (какое-то время)

מִקֵּץ

конец

קֵץ ז' [קִיצוֹ; ר' קִיצִים]

и принесли им ответ

וַיָּשִׁיבוּ אֹתָם דָּבָר

1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

שוב I [לָשׁוּב, שָׁב, שָׁב, יָשׁוּב] פ"ע

1.слово, высказывание 2.вещь, предмет 3.дело 4.нечто, что-то

דָבָר ז' [דְבַר-; ר' דְבָרִים, דִבְרֵי-]

но, однако, только, лишь

אֶפֶס כִּי תה"פ

но, однако, только, лишь

אֶפֶס II תה"פ

1.нуль, ноль 2. Ничто 3.конец

אֶפֶס I ז' [ר' אֲפָסִים]

сильный, могучий, крепкий

עַז

укрепленные. Раши: Означает крепость…

בְּצֻרוֹת

и утишил. Раши: Заставил всех умолкнуть.

וַיַּהַס

1.молчать 2.заставлять молчать, шикать

הסה [לְהַסּוֹת, הִיסָּה, מְהַסֶה, יְהַסֶה] פעו"י

потому что мы можем одолеть ее

כִּי-יָכוֹל נוּכַל לָהּ

1.мочь, иметь возможность 2.осиливать

יכל [לִיכוֹל, יָכוֹל, יָכוֹל, יוּכַל] פ"י

Раши: Везде הוצאת דִבָּה означает изощренность речи: приноравливают свой язык говорить о человеке разное.

לְהוֹצִיא דִבָּה

клевета, диффамация, поклёп

דִּבָּה

люди великорослые (размеров великих)

אַנְשֵׁי מִדּוֹת

1.мера, размер 2.основа, принцип 3.качество, свойство, характер

מִידָּה נ'

исполинов (букв.: которые пали) сыны Анака. Раши: Это великаны, богатыри, из сынов Шамхазая и Азаэля, павших с небес во дни поколения Эноша.

נְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק

кобылка, акрида (вид кузнечиков)

חָגָב ז'

и подняла вся община

וַתִּשָּׂא כָּל-הָעֵדָה

роптать, сердиться

לונ II [לְהִילּוֹן, נִילּוֹן, נִילוֹן, יִילוֹן] פ"ע

Раши: Если бы мы умерли.

לוּ-מַתְנוּ

дети, маленькие дети, детвора

טַף ז'

добыча, награбленное

בַּז I ז'

Раши: Согласно Таргуму, назначим главу — поставим над нами царя. А наши мудрецы толковали (слово «глава») как относящееся к идолопоклонству…

נִתְּנָה רֹאשׁ

1.падать 2.случаться, приходиться 3.выпадать 4.попадаться

נפל [לִיפּוֹל, נָפַל, נוֹפֵל, יִיפּוֹל] פ"ע

собрание общины сынов Исраэля

קְהַל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

1.народ, толпа, масса людей 2.общество, община, мир 3.публика 4.посетители

קָהָל ז'

собирать, созывать, скликать

קהל [לְקַהֵל, קִיהֵל, מְ-, יְ-] פ"י

община; религиозная или этническая группа

עֵדָה נ' [עֲדַת-, ר' עֵדוֹת, עֲדוֹת]

если благоволит к нам

אִם-חָפֵץ בָּנוּ

1.желать, хотеть 2.любить

חפצ [לַחְפּוֹץ, חָפֵץ, חָפֵץ, יַחְפּוֹץ] (בּ-) פ"י

не восставайте

אַל-תִּמְרֹדוּ

1.бунтовать, восставать 2.не подчиниться

מרד [לִמְרוֹד, מָרַד, מוֹרֵד, יִמְרוֹד] פ"ע

1.бояться, страшиться 2.почитать

ירא [לִירוֹא, יָרֵא, יָרֵא, יִירָא ] (אֶת) פ"ע

ибо они хлеб для нас. Раши: Мы съедим их, как хлеб.

כִּי לַחְמֵנוּ הֵם

отошла их сень. Раши: Их защита и их крепость (покинула их), достойные среди них умерли… Другое объяснение: сень (защита) Вездесущего отошла от них.

סָר צִלָּם מֵעֲלֵיהֶם

побивать камнями, забрасывать камнями

רגמ [לִרְגוֹם, רָגַם, רוֹגֵם, יִרְגוֹם] פ"י

но слава Господня явилась. Раши: Облако низошло туда.

וּכְבוֹד ה' נִרְאָה

Раши: До каких пор, как долго (во времени, тогда как אָנָה означает место).

עַד-אָנָה

Раши: Приводить в гнев, гневить Меня.

יְנַאֲצֻנִי

1.осквернять 2.позорить 3.ругать, оскорблять

נאצ [לְנָאֵץ, נִיאֵץ, מְ-, יְ-]

1.буква, литера 2.звук

אוֹת I נ' [ר' אוֹתִיוֹת]

1.знак 2.медаль, орден 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать

אוֹת II ז' [ר' אוֹתוֹת]

Поражу его мором

אַכֶּנּוּ בַדֶּבֶר

1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

נכה (הכה) [לְהַכּוֹת, הִיכָּה, מַכֶּה, יַכֶּה]

и истреблю его. Раши: Означает «устранение» (т.е. истребление)…

וְאוֹרִשֶׁנּוּ

1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать

ירש [לְהוֹרִישׁ, הוֹרִישׁ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

1.многочисленный, громадный, огромный; сильный 2.(разг.) восхитительный, потрясающий

עָצוּם I ת'

из их среды

מִקִּרְבּוֹ

1.утроба, внутренность 2.нутро

קֶרֶב ז' [ר' קְרָבַיִים]

умереть

מות [לָמוּת, מֵת, מֵת, יָמוּת] פ"ע

умерщвлять

מות (המת) [לְהָמִית, הֵמִית, מֵמִית, יָמִית]פ"י

из-за невозможности

מִבִּלְתִּי יְכֹלֶת

да возвеличится сила моего Господина

יִגְדַּל-נָא כֹּחַ אֲדֹנָי

долготерпелив

אֶרֶךְ אַפַּיִם

и многомилостив

וְרַב-חֶסֶד

прощает вину и преступление

נֹשֵׂא עָו‍ֹן וָפָשַׁע

и оставляет без кары

וְנַקֵּה

поминает вину отцов сыновьям до третьего и до четвертого поколения

פֹּקֵד עֲו‍ֹן אָבוֹת עַל-בָּנִים, עַל-שִׁלֵּשִׁים וְעַל-רִבֵּעִים

1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать

נסה [לְנַסּוֹת, נִיסָּה, מְנַסֶה, יְנַסֶה] פ"י

и исполнился (воли следовать) за Мною. Раши: И наполнил сердце свое (желанием следовать) за Мной. Это стих с опущенными словами.

וַיְמַלֵּא אַחֲרָי

1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять

מלא [לְמַלֵּא, מִילֵּא, מְ-, יְ-] פ"י

как жив Я. Раши: Это клятва: Если не сделаю этого, Я как бы «не жив».

חַי-אָנִי

1.падаль 2.труп

פֶּגֶר ז' [ר' פְּגָרִים, פִּגְרֵי-]

водворять, помещать, вселять, заселять

שכנ [לְשַׁכֵּן, שִׁיכֵּן, מְ-, יְ-] פ"י

букв.: Я поднял руку Мою — клятвенно обещал

נָשָׂאתִי אֶת-יָדִי

1.разврат, блуд 2.проституция

זְנוּת נ'

отчуждение от Меня. Раши: Что вы отвратили ваши сердца от следования за Мною (суффикс имени существительного указывает на объект, а не на субъект, т.е. «отчуждение от Меня», а не «Мое отчуждение»). תְּנוּאָה означает устранение, отчуждение…

תְּנוּאָתִי

1.недопущение, сопротивление 2.повод, придирка

תְּנוּאָה

собравшимся против Меня

הַנּוֹעָדִים עָלָי

скончаются

יִתַּמּוּ

1.эпидемия 2.поражение

מַגֵיפָה, מַגֵפָה נ'

1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня נגף означает не смерть, а удар, поражение…

נגפ [לִנְגּוֹף, נָגַּף, נוֹגֵף, יִנְגּוֹף]

ибо вы устранились (от следования) за Господом. Раши:Ибо (כִּי) такое постигнет вас, потому что (עַל-כֵּן) вы устранились и т.д.

כִּי-עַל-כֵּן שַׁבְתֶּם מֵאַחֲרֵי ה'

И дерзнули (и силились). Раши: Означает грубую силу

וַיַּעְפִּלוּ

1.восходить (преодолевая препятствия) 2.дерзать 3.добраться до финала

עפל [לְהַעְפִּיל\לְהַעֲפִּיל, הֶעְפִּיל\הֶעֱפִּיל, מַ-, יַ-] פ"ע

1.отодвигаться 2.удаляться 3.сдвинуться с места

מוש [לָמוּשׁ, מָשׁ, מָשׁ, יָמוּשׁ] פעו"י

И громили их. Раши: Удар за ударом.

וַיַּכְּתוּם

всесожжение или жертву (иную)

עֹלָה אוֹ-זֶבַח

по изреченному обету или в доброхотный дар. Раши:Выделенное речью (вслух, а не только мысленно).

לְפַלֵּא-נֶדֶר אוֹ בִנְדָבָה

мера оъёма. 1 исарон = 1 омер = 1/10 эйфы = 43 и 1/5 яйца = 2,488 л (Г̃аграх Наэ) или 4,3 л (Хазон Иш)

עִשָּׂרֹן

г̃ин. Раши: Это мера для жидкостей. 1 г̃ин = 12 логов = 72 яйца = 4,147 л (Г̃аграх Наэ) или 7,164 л (Хазон Иш)

הִין

для одного овна или для агнца из овец или из коз. Раши:כֶּבֶשׂ и שֶׂה называются (животные) по первому году, אַיִל (животное, которому) 13 месяцев и 1 день.

לָאַיִל הָאֶחָד אוֹ-לַשֶּׂה בַכְּבָשִׂים אוֹ בָעִזִּים

1.жертвовать 2.делать взнос 3.вносить вклад

תרמ [לִתְרוֹם, תָּרַם, תּוֹרֵם, יִתְרוֹם] פ"י

возношение. 1.пожертвование, взнос 2.вклад

תְרוּמָה נ'

начаток вашего теста (букв.: начатой ваших тест, квашен).

רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם

тесто

עָרִיס

1.булка, хала, калач 2. хала — кусочек теста, отделяемый как терума

חַלָּה

гумно

גוֹרֶן נ' [ר' גְרָנוֹת]

1.ошибаться 2.заблуждаться 3.предаваться, увлекаться

שגה [לִשְׁגּוֹת, שָׁגָה, שׁוֹגֶה, יִשְׁגֶּה] פ"ע

ругать, бранить, поносить

גדפ [לְגַדֵּף, גִידֵּף, מְ-, יְ-] פ"י

рукою воздетой. Раши: Злонамеренно, злоумышленно.

בְּיָד רָמָה

унижать, презирать, позорить

בזה [לִבְזוֹת, בָּזָה, בּוֹזֶה, יִבְזֶה] פ"י

нарушать

פור (הפר) [לְהָפֵר, הֵפֵר, מֵ-, יָ-] פ"י

собирать, подбирать (хворост)

קשש [לְקוֹשֵׁשׁ, קוֹשֵׁשׁ, מְ-, יְ-] פ"י

1.стража, охрана 2. дозор, караул, смена 3.тюрьма

מִשְׁמָר ז'

ибо не уточнено

כִּי לֹא פֹרַשׁ

объяснять, разъяснять, толковать

פרש I [לִפְרוֹשׁ, פָּרַשׁ, פּוֹרֵשׁ, יִפְרוֹשׁ] פ"י

1.цицит 2.хохол 3.бахрома Раши: Из-за свисающих нитей… Другое объяснение: «цицит» в связи с «чтобы видели это»…

צִיצִית נ'

1.цвести, распускаться 2.проблестнуть

ציצ I [לָצִיץ, צָץ, צָץ, יָצִיץ] פ"ע

1.выглянуть 2.взглянуть 3.подглядывать 4.(перен.) заглянуть, зайти в гости

ציצ II [לְהָצִיץ, הֵצִיץ, מֵ-, יָ-] פ"ע

чирикать, щебетать

ציצ III [לְצַייֵץ, צִייֵץ, מְ-, יְ-] פ"ע

вязать цицит на талите

ציצ IV [לְצַייֵץ, צִייֵץ, מְ-, יְ-] פ"ע

1.крыло 2.сторона, фланг 3.пола одежды

כָּנָף נ' [ר' כּנָפַיִים, כַּנפֵי-]

1.шнур 2.фитиль

פְּתִיל ז'

Раши: Это зеленоватый цвет (краситель из крови) хилазона (вид моллюска).

תְּכֵלֶת

Словарь: 1.голубизна 2.голубая материя

תְּכֵלֶת נ'

и не высматривали вослед сердцу вашему. Раши: …Сердце и глаза являются «соглядатаями» тела, служат посредниками в совершении грехов: глаз видит, а сердце вожделеет, и тело совершает грех [Танхума].

וְלֹא-תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם

1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха

זנה [לִזְנוֹת, זָנָה, זוֹנֶה, יִזְנֶה] פ"ע


История еврейского народа 103. Хасидут

Рав Моше Ойербах,
из цикла «История еврейского народа»

Б-жественное Провидение послало человека из тех, которые посылаются на землю один раз за много поколений.

Раби Хаим бар Моше Ибн Атар (Ор аХаим)

Рав Александр Кац,
из цикла «Еврейские мудрецы»

...Как только бульдозер арабских строителей приблизился к могиле р. Хаима, мотор заглох и больше не заводился. На следующий день пригнали другой бульдозер, но едва его ковш коснулся святого места, бульдозер перевернулся, скатился по крутому склону вниз, и его водитель погиб...

Хасидская история: «Что отверзает все врата?»

Неизвестный автор

Если у человека имеется простой топор, он войдёт в любую дверь...

Контроль за мыслями, хасидизм и психология

Рав Даниэль Левин

Не только добро, но и зло, как и все сотворенное, имеет своим источником Вс-вышнего