Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Словарь ключевых терминов

Шелах-леха — Отправь

שְׁלַח-לְךָ

1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать

שלח [לִשְׁלוֹחַ, שָׁלַח, שׁוֹלֵחַ, יִשְׁלַח] פ"י

1.осматривать, обходить, объезжать 2.высматривать, ездить с познавательной или разведывательной целью

תור [לָתוּר, תָּר, תָּר, יָתוּר] פ"י

все эти мужи. Раши: Везде в Писании «мужи» означает «почтенные, достойные» и в тот момент были достойными.

כֻּלָּם אֲנָשִׁים

1.мужской пол 2. колдовство

זְכוּר

памятный, хранимый в памяти

זָכוּר

брезгать, гнушаться

געל I [לִגְּעוֹל, גָּעַל, גּוֹעֵר, יִגְעַל] פ"י

спасать, помогать

ישע [לְהוֹשִׁיעַ, הוֹשִׁיעַ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

1.спасаться 2.извергать, выбрасывать

פלט [לִפְלוֹט, פָּלַט, פּוֹלֵט, יִפְלוֹט] פעו"י

козлёнок

גְּדִי ז' [ר' גְדָיִים]

конь, лошадь

סוּס ז'

1.растрёпанный, спутанный (волосы) 2.разрушенный 3.опровергнутый

סָתוּר ז'

1.разрушать 2. растрёпать (волосы) 3.опровергать, противоречить

סתר I [לִסְתּוֹר סָתַר, סוֹתֵר, יִסְתּוֹר] (אֶת) פ"י

1.слабый, бессильный 2.без дагеша (грам.)

רָפֶה ת'

в открытых ли станах или в крепостях

הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים

в станах. Раши: Таргум переводит: в открытых селениях, в городах, не (окруженных) стеной.

הַבְּמַחֲנִים

крепость, укрепление

מִבְצָר ז'

крепитесь (духом)

וְהִתְחַזַּקְתֶּם

1.стараться 2.воспрянуть 3.усиляться, крепнуть

חזק [לְהִתְחַזֵּק, הִתְחַזֵק, מִ-, יִ-]

первинки винограда. Раши: Дни, когда поспевает ранний виноград.

בִּכּוּרֵי עֲנָבִים

на пути в Хамат

לְבֹא חֲמָת

порожденные Анаком

יְלִידֵי הָעֲנָק

великан, исполин, гигант

עֲנָק I ז'

речка, ручей

נַחַל ז' [ר' נְחָלִים, נַחֲלֵי-]

и срезали

וַיִּכְרְתוּ

отрезать, отрубить, ампутировать, срубить

כרת [לִכְרוֹת, כָּרַת, כּוֹרֵת, יִכְרוֹת] פ"י

ветвь, побег (виноградной лозы). Раши: Ответвление виноградной лозы с висящей на нем гроздью винограда.

זְמוֹרָה נ'

гроздь, кисть

אֶשְׁכּוֹל ז' [ר' אֶשְׁכּוֹלוֹת]

о, относительно

עַל אֹדוֹת, אוֹדוֹת, עַל אוֹדוֹת

1.община, группа 2.стадо, стая 3.религиозная или этническая группа

עֵדָה II נ' [עֲדַת-, ר' עֵדוֹת, עֲדוֹת]

после, по прошествии, спустя (какое-то время)

מִקֵּץ

конец

קֵץ ז' [קִיצוֹ; ר' קִיצִים]

и принесли им ответ

וַיָּשִׁיבוּ אֹתָם דָּבָר

1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

שוב I [לָשׁוּב, שָׁב, שָׁב, יָשׁוּב] פ"ע

1.слово, высказывание 2.вещь, предмет 3.дело 4.нечто, что-то

דָבָר ז' [דְבַר-; ר' דְבָרִים, דִבְרֵי-]

но, однако, только, лишь

אֶפֶס כִּי תה"פ

но, однако, только, лишь

אֶפֶס II תה"פ

1.нуль, ноль 2. Ничто 3.конец

אֶפֶס I ז' [ר' אֲפָסִים]

сильный, могучий, крепкий

עַז

укрепленные. Раши: Означает крепость…

בְּצֻרוֹת

и утишил. Раши: Заставил всех умолкнуть.

וַיַּהַס

1.молчать 2.заставлять молчать, шикать

הסה [לְהַסּוֹת, הִיסָּה, מְהַסֶה, יְהַסֶה] פעו"י

потому что мы можем одолеть ее

כִּי-יָכוֹל נוּכַל לָהּ

1.мочь, иметь возможность 2.осиливать

יכל [לִיכוֹל, יָכוֹל, יָכוֹל, יוּכַל] פ"י

Раши: Везде הוצאת דִבָּה означает изощренность речи: приноравливают свой язык говорить о человеке разное.

לְהוֹצִיא דִבָּה

клевета, диффамация, поклёп

דִּבָּה

люди великорослые (размеров великих)

אַנְשֵׁי מִדּוֹת

1.мера, размер 2.основа, принцип 3.качество, свойство, характер

מִידָּה נ'

исполинов (букв.: которые пали) сыны Анака. Раши: Это великаны, богатыри, из сынов Шамхазая и Азаэля, павших с небес во дни поколения Эноша.

נְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק

кобылка, акрида (вид кузнечиков)

חָגָב ז'

и подняла вся община

וַתִּשָּׂא כָּל-הָעֵדָה

роптать, сердиться

לונ II [לְהִילּוֹן, נִילּוֹן, נִילוֹן, יִילוֹן] פ"ע

Раши: Если бы мы умерли.

לוּ-מַתְנוּ

дети, маленькие дети, детвора

טַף ז'

добыча, награбленное

בַּז I ז'

Раши: Согласно Таргуму, назначим главу — поставим над нами царя. А наши мудрецы толковали (слово «глава») как относящееся к идолопоклонству…

נִתְּנָה רֹאשׁ

1.падать 2.случаться, приходиться 3.выпадать 4.попадаться

נפל [לִיפּוֹל, נָפַל, נוֹפֵל, יִיפּוֹל] פ"ע

собрание общины сынов Исраэля

קְהַל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

1.народ, толпа, масса людей 2.общество, община, мир 3.публика 4.посетители

קָהָל ז'

собирать, созывать, скликать

קהל [לְקַהֵל, קִיהֵל, מְ-, יְ-] פ"י

община; религиозная или этническая группа

עֵדָה נ' [עֲדַת-, ר' עֵדוֹת, עֲדוֹת]

если благоволит к нам

אִם-חָפֵץ בָּנוּ

1.желать, хотеть 2.любить

חפצ [לַחְפּוֹץ, חָפֵץ, חָפֵץ, יַחְפּוֹץ] (בּ-) פ"י

не восставайте

אַל-תִּמְרֹדוּ

1.бунтовать, восставать 2.не подчиниться

מרד [לִמְרוֹד, מָרַד, מוֹרֵד, יִמְרוֹד] פ"ע

1.бояться, страшиться 2.почитать

ירא [לִירוֹא, יָרֵא, יָרֵא, יִירָא ] (אֶת) פ"ע

ибо они хлеб для нас. Раши: Мы съедим их, как хлеб.

כִּי לַחְמֵנוּ הֵם

отошла их сень. Раши: Их защита и их крепость (покинула их), достойные среди них умерли… Другое объяснение: сень (защита) Вездесущего отошла от них.

סָר צִלָּם מֵעֲלֵיהֶם

побивать камнями, забрасывать камнями

רגמ [לִרְגוֹם, רָגַם, רוֹגֵם, יִרְגוֹם] פ"י

но слава Господня явилась. Раши: Облако низошло туда.

וּכְבוֹד ה' נִרְאָה

Раши: До каких пор, как долго (во времени, тогда как אָנָה означает место).

עַד-אָנָה

Раши: Приводить в гнев, гневить Меня.

יְנַאֲצֻנִי

1.осквернять 2.позорить 3.ругать, оскорблять

נאצ [לְנָאֵץ, נִיאֵץ, מְ-, יְ-]

1.буква, литера 2.звук

אוֹת I נ' [ר' אוֹתִיוֹת]

1.знак 2.медаль, орден 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать

אוֹת II ז' [ר' אוֹתוֹת]

Поражу его мором

אַכֶּנּוּ בַדֶּבֶר

1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

נכה (הכה) [לְהַכּוֹת, הִיכָּה, מַכֶּה, יַכֶּה]

и истреблю его. Раши: Означает «устранение» (т.е. истребление)…

וְאוֹרִשֶׁנּוּ

1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать

ירש [לְהוֹרִישׁ, הוֹרִישׁ, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

1.многочисленный, громадный, огромный; сильный 2.(разг.) восхитительный, потрясающий

עָצוּם I ת'

из их среды

מִקִּרְבּוֹ

1.утроба, внутренность 2.нутро

קֶרֶב ז' [ר' קְרָבַיִים]

умереть

מות [לָמוּת, מֵת, מֵת, יָמוּת] פ"ע

умерщвлять

מות (המת) [לְהָמִית, הֵמִית, מֵמִית, יָמִית]פ"י

из-за невозможности

מִבִּלְתִּי יְכֹלֶת

да возвеличится сила моего Господина

יִגְדַּל-נָא כֹּחַ אֲדֹנָי

долготерпелив

אֶרֶךְ אַפַּיִם

и многомилостив

וְרַב-חֶסֶד

прощает вину и преступление

נֹשֵׂא עָו‍ֹן וָפָשַׁע

и оставляет без кары

וְנַקֵּה

поминает вину отцов сыновьям до третьего и до четвертого поколения

פֹּקֵד עֲו‍ֹן אָבוֹת עַל-בָּנִים, עַל-שִׁלֵּשִׁים וְעַל-רִבֵּעִים

1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать

נסה [לְנַסּוֹת, נִיסָּה, מְנַסֶה, יְנַסֶה] פ"י

и исполнился (воли следовать) за Мною. Раши: И наполнил сердце свое (желанием следовать) за Мной. Это стих с опущенными словами.

וַיְמַלֵּא אַחֲרָי

1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять

מלא [לְמַלֵּא, מִילֵּא, מְ-, יְ-] פ"י

как жив Я. Раши: Это клятва: Если не сделаю этого, Я как бы «не жив».

חַי-אָנִי

1.падаль 2.труп

פֶּגֶר ז' [ר' פְּגָרִים, פִּגְרֵי-]

водворять, помещать, вселять, заселять

שכנ [לְשַׁכֵּן, שִׁיכֵּן, מְ-, יְ-] פ"י

букв.: Я поднял руку Мою — клятвенно обещал

נָשָׂאתִי אֶת-יָדִי

1.разврат, блуд 2.проституция

זְנוּת נ'

отчуждение от Меня. Раши: Что вы отвратили ваши сердца от следования за Мною (суффикс имени существительного указывает на объект, а не на субъект, т.е. «отчуждение от Меня», а не «Мое отчуждение»). תְּנוּאָה означает устранение, отчуждение…

תְּנוּאָתִי

1.недопущение, сопротивление 2.повод, придирка

תְּנוּאָה

собравшимся против Меня

הַנּוֹעָדִים עָלָי

скончаются

יִתַּמּוּ

1.эпидемия 2.поражение

מַגֵיפָה, מַגֵפָה נ'

1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня נגף означает не смерть, а удар, поражение…

נגפ [לִנְגּוֹף, נָגַּף, נוֹגֵף, יִנְגּוֹף]

ибо вы устранились (от следования) за Господом. Раши:Ибо (כִּי) такое постигнет вас, потому что (עַל-כֵּן) вы устранились и т.д.

כִּי-עַל-כֵּן שַׁבְתֶּם מֵאַחֲרֵי ה'

И дерзнули (и силились). Раши: Означает грубую силу

וַיַּעְפִּלוּ

1.восходить (преодолевая препятствия) 2.дерзать 3.добраться до финала

עפל [לְהַעְפִּיל\לְהַעֲפִּיל, הֶעְפִּיל\הֶעֱפִּיל, מַ-, יַ-] פ"ע

1.отодвигаться 2.удаляться 3.сдвинуться с места

מוש [לָמוּשׁ, מָשׁ, מָשׁ, יָמוּשׁ] פעו"י

И громили их. Раши: Удар за ударом.

וַיַּכְּתוּם

всесожжение или жертву (иную)

עֹלָה אוֹ-זֶבַח

по изреченному обету или в доброхотный дар. Раши:Выделенное речью (вслух, а не только мысленно).

לְפַלֵּא-נֶדֶר אוֹ בִנְדָבָה

мера оъёма. 1 исарон = 1 омер = 1/10 эйфы = 43 и 1/5 яйца = 2,488 л (Г̃аграх Наэ) или 4,3 л (Хазон Иш)

עִשָּׂרֹן

г̃ин. Раши: Это мера для жидкостей. 1 г̃ин = 12 логов = 72 яйца = 4,147 л (Г̃аграх Наэ) или 7,164 л (Хазон Иш)

הִין

для одного овна или для агнца из овец или из коз. Раши:כֶּבֶשׂ и שֶׂה называются (животные) по первому году, אַיִל (животное, которому) 13 месяцев и 1 день.

לָאַיִל הָאֶחָד אוֹ-לַשֶּׂה בַכְּבָשִׂים אוֹ בָעִזִּים

1.жертвовать 2.делать взнос 3.вносить вклад

תרמ [לִתְרוֹם, תָּרַם, תּוֹרֵם, יִתְרוֹם] פ"י

возношение. 1.пожертвование, взнос 2.вклад

תְרוּמָה נ'

начаток вашего теста (букв.: начатой ваших тест, квашен).

רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם

тесто

עָרִיס

1.булка, хала, калач 2. хала — кусочек теста, отделяемый как терума

חַלָּה

гумно

גוֹרֶן נ' [ר' גְרָנוֹת]

1.ошибаться 2.заблуждаться 3.предаваться, увлекаться

שגה [לִשְׁגּוֹת, שָׁגָה, שׁוֹגֶה, יִשְׁגֶּה] פ"ע

ругать, бранить, поносить

גדפ [לְגַדֵּף, גִידֵּף, מְ-, יְ-] פ"י

рукою воздетой. Раши: Злонамеренно, злоумышленно.

בְּיָד רָמָה

унижать, презирать, позорить

בזה [לִבְזוֹת, בָּזָה, בּוֹזֶה, יִבְזֶה] פ"י

нарушать

פור (הפר) [לְהָפֵר, הֵפֵר, מֵ-, יָ-] פ"י

собирать, подбирать (хворост)

קשש [לְקוֹשֵׁשׁ, קוֹשֵׁשׁ, מְ-, יְ-] פ"י

1.стража, охрана 2. дозор, караул, смена 3.тюрьма

מִשְׁמָר ז'

ибо не уточнено

כִּי לֹא פֹרַשׁ

объяснять, разъяснять, толковать

פרש I [לִפְרוֹשׁ, פָּרַשׁ, פּוֹרֵשׁ, יִפְרוֹשׁ] פ"י

1.цицит 2.хохол 3.бахрома Раши: Из-за свисающих нитей… Другое объяснение: «цицит» в связи с «чтобы видели это»…

צִיצִית נ'

1.цвести, распускаться 2.проблестнуть

ציצ I [לָצִיץ, צָץ, צָץ, יָצִיץ] פ"ע

1.выглянуть 2.взглянуть 3.подглядывать 4.(перен.) заглянуть, зайти в гости

ציצ II [לְהָצִיץ, הֵצִיץ, מֵ-, יָ-] פ"ע

чирикать, щебетать

ציצ III [לְצַייֵץ, צִייֵץ, מְ-, יְ-] פ"ע

вязать цицит на талите

ציצ IV [לְצַייֵץ, צִייֵץ, מְ-, יְ-] פ"ע

1.крыло 2.сторона, фланг 3.пола одежды

כָּנָף נ' [ר' כּנָפַיִים, כַּנפֵי-]

1.шнур 2.фитиль

פְּתִיל ז'

Раши: Это зеленоватый цвет (краситель из крови) хилазона (вид моллюска).

תְּכֵלֶת

Словарь: 1.голубизна 2.голубая материя

תְּכֵלֶת נ'

и не высматривали вослед сердцу вашему. Раши: …Сердце и глаза являются «соглядатаями» тела, служат посредниками в совершении грехов: глаз видит, а сердце вожделеет, и тело совершает грех [Танхума].

וְלֹא-תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם

1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха

זנה [לִזְנוֹת, זָנָה, זוֹנֶה, יִזְנֶה] פ"ע


Заповедь «арбаа миним» («четыре вида растений»). Она призывает нас улучшить наши отношения с окружающими. Читать дальше