Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Дословный перевод ключевых частей недельной главы

Бег̃ар — На горе

בְּהַר

1.переставать, прекращаться 2.отдыхать, почивать, не работать 3.проводить субботний отдых 4.бастовать

שבת [לִשְׁבּוֹת, שָׁבַת, שׁוֹבֵת, יִשׁבּוֹת] פ"ע

обрезать (лозу, черенок). Раши: (От того же корня, что и זמורא, ветвь, и означает действие, направленное на ветви), то есть обрезают ветви (виноградной лозы).

זמר I [לִזְמוֹר, זָמַר, זוֹמֵר, יִזְמוֹר] פ"י

1.злак, зерно, жито 2.продукт, урожай зерновых

תְבוּאָה נ'

самосев твоей жатвы. Раши: Даже если ты не сеял его, и оно выросло из семян, упавших во время жатвы, и это называется סְפִיחַ, самосевом.

סְפִיחַ קְצִירְךָ

1.самосейка, отава 2.пережиток

סְפִיחַ

твой отстранённый виноград. Раши: נְזִירֶךָ — которые отстранял и отделял от людей, и не сделал ничейным.

עִנְּבֵי נְזִירֶךָ

собирать виноград

בצר I [לִבְצוֹר, בָּצַר, בּוֹצֵר, יִבְצוֹר] פ"י

раб

עֶבֶד ז' [עַבדוֹ; ר' עֲבָדִים, עַבדֵי-]

1.служанка 2.рабыня‎

אָמָה I נ'

1.наёмный 2.наёмник, наёмный работник

שָׂכִיר זו"ת

1.житель 2.резидент

תוֹשָׁב ז' [נ' תוֹשֶׁבֶת]

считать, сосчитывать, подсчитывать

ספר I [לִסְפּוֹר, סָפַר, סוֹפֵר, יִסְפּוֹר] פ"י

семь годовых недель. Раши: (Семь) субботних лет.

שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים

и проведи (голос) шофар. Раши: …Означает провозглашение…

וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה

1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться

עבר I [לַעֲבוֹר, עָבַר, עוֹבֵר, יַעֲבוֹר] פ"י

1.переводить, переправлять, передавать 2.упразнять 3.устранять

עבר I [לְהַעֲבִיר, הֶעֱבִיר, מַ-, יַ-] פ"י

1.рог для трубления 2.орган печати 3.официоз

שׁוֹפָר ז' [ר' שׁוֹפָרוֹת]

1.возглас 2.трубление в шофар 3.девять коротких звуков шофара, похожих на причитание страдающего человека, — один из 3-х видов трубления в Рош г̃ашана.

תְּרוּעָה נ'

в десятый (день) месяца

בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ

и провозгласите свободу

וּקְרָאתֶם דְּרוֹר

свобода, воля. Раши: «…Сказал раби Йеhуда: “Каково значение слова דְרוֹר? — Проживающий (דר) во всяком жилище”. Потому что живет там, где пожелает, и не зависит от других [Рош г̃ашана 9 б].

דְרוֹר I ז'

1.юбилей 2.юбилейный год

יוֹבֵל I ז' [ר' יוֹבלוֹת]

1.продавать 2.предавать

מכר [לִמְכּוֹר, מָכַר, מוֹכֵר, יִמְכּוֹר] פ"י

1.продажа 2.товар

מִמְכָּר ז'

1.друг 2.коллега 3.компаньон, партнёр

עָמִית ז'

1.покупать 2.приобретать 3.творить

קנה [לִקְנוֹת, קָנָה, קוֹנֶה, יִקְנֶה] פ"י

не обманывайте. Раши: Это [в данном контексте] обман в денежном отношении.

אַל-תּוֹנוּ

и не обижайте. Раши: Здесь запрещается оскорбление словом: нельзя причинять человеку досаду и нельзя давать ему совет, противоречащий его интересам, но удобный и полезный советчику…

וְלֹא תוֹנוּ

1.обманывать 2.раздражать, дразнить

ינה [לְהוֹנוֹת, הוֹנָה, מוֹנֶה, יוֹנֶה] פ"י

если много лет, увеличишь покупную цену. Раши:Продашь по высокой цене.

לְפִי רֹב הַשָּׁנִים תַּרְבֶּה מִקְנָתוֹ

если мало лет, уменьшишь покупную цену. Раши:Назначишь ему низкую цену.

וּלְפִי מְעֹט הַשָּׁנִים, תַּמְעִיט מִקְנָתוֹ

1.скот 2.приобретение 3.собственность

מִקְנֶה נ'

1.уменьшать, умалять 2.исключать

מעט [לְמַעֵט, מִיעֵט, מְ-, יְ-] פ"י

1.спокойно, безопасно 2.наверняка, без сомнения, разумеется

לָבֶטַח

сытость, насыщенность

שׂוֹבַע ז', שׂוֹבְעָה נ'

1.(הֵנָה) они ж.р. 2.да, верно 3. вот, ведь

הֵן

век, вечность

צְמִתוּת, צְמִיתוּת נ'

навеки, навсегда

לִצְמִתֻת, לִצְמִיתוּת תה"פ

зд.: у Меня. Со мной, при мне.

עִמָּדִי

1.освобождение, избавление, спасение 2.выкуп

גְּאוּלָּה נ', גְּאוּלִים ז"ר

беднеть, нищать, опускаться

מוכ [לָמוּךְ, מָךְ, מָךְ, יָמוּךְ] פ"ע

1.освобождать, отпускать, избавлять, спасать 2.выкупать, выручать

גאל [לִגְאוֹל, גָּאַל, גּוֹאֵל, יִגְאַל] פ"י

1.избавитель, спаситель, освободитель 2.родственник 3.Машиах

גוֹאֵל ז'

но хватит его достояния

וְהִשִּׂיגָה יָדוֹ

1.доставать, добывать 2.догонять 3.постигать 4.возражать, критиковать

נשׂג [לְהַשִּׂיג, הִשִּׂיג, מַ-, יַ-] פ"י

1.высчитать, калькулировать, продумывать, рассчитать (сделать расчёт) 2.обдумывать, продумывать 3.ценить, уважать

חשב [לְחַשֵּׁב, חִישֵּׁב, מְ-, יְ-] פ"י

1.возвращать 2.отвечать, возражать 3.отменять

שוב I [לְהָשִׁיב, הֵשִׁיב, מֵ-, יָ-]

1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

שוב I [לָשׁוּב, שָׁב, שָׁב, יָשׁוּב] פ"ע

жилой дом

בֵּית-מוֹשַׁב

1.пребывание, поселение, место жительства, проживание 2.сиденье, стул 3.сессия, заседание 4.сельскохозяйственное кооперативное поселение

מוֹשָׁב ז'

город окруженный стеной

עִיר חוֹמָה

стена, крепостная стена

חוֹמָה נ'

до истечения года

עַד-תֹּם שְׁנַת

1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым

תממ [לָתוֹם, תַּם, תָּם, יָתּוֹם] פ"ע

год (букв.: дни). Раши: Дни целого года называются «днями»…

יָמִים

к полю земли приравнены будут

עַל-שְׂדֵה הָאָרֶץ יֵחָשֵׁב

и если кто-нибудь купит (букв.: выкупит) у левиим

וַאֲשֶׁר יִגְאַל מִן-הַלְוִיִּם

1.земельный участок 2.площадка 3.выгон

מִגְרָשׁ ז'

и в упадок придет у тебя

וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ

шататься, потрясаться, сотрясаться

מוט [לָמוּט, מָט, מָט, יָמוּט] פ"ע

то поддержи его

וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ

1.хватать 2.содержать, вмещать 3.держать 4.укреплять 5.придерживаться

חזק [לְהַחֲזִיק, הֶחֱזִיק, מַ-, יַ-] פ"י

(также) пришельца и поселенца, и будет жить с тобою

גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ

лихвы и роста. Раши: Наши мудрецы рассматривают это как одно понятие, но делает два нарушения.

נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית

высокие проценты, лихва

נֶשֶׁךְ ז'

1.рост, процентная прибыль 2.культура, разведение

תַרְבִּית נ'

1.большинство, большая часть 2.проценты, лихва

מַרְבִּית נ'

не властвуй над ним жестоко

לֹא-תִרְדֶּה בוֹ בְּפָרֶךְ

1.властвовать, диктаторствовать 2.притеснять, угнетать, попирать 3.наказывать

רדה I [לִרְדּוֹת, רָדָה, רוֹדֶה, יִרְדֶּה] (בּ-) פ"י

притеснение, гнёт, разлом

פֶּרֶךְ ז'

Раши: Владейте ими в качестве собственности для ваших сынов после вас. И невозможно истолковать это как «и передавайте их в наследство вашим сынам», ибо в этом случае следовало бы написать והנחלתם, а וְהִתְנַחַלְתֶּם подобно והתחזקתם, владейте, обладайте.

וְהִתְנַחַלְתֶּם אֹתָם לִבְנֵיכֶם

селиться, осесть (на своем уделе)

נחל [לְהִתְנַחֵל, הִתְנַחֵל, מִ-, יִ-]

передавая в наследство во владение вечное

לָרֶשֶׁת אֲחֻזָּה–לְעֹלָם

1.наследовать 2.завладевать

ירש [לָרֶשֶׁת, יָרַשׁ, יוֹרֵשׁ, יִירַשׁ] פ"י

семье пришельца. Раши: Это иноверец. А потому что сказано לעקר (а это слово понимается здесь как в выражении «отвергающий основу», отрицающий единство Превечного; то в виду имеется) проданный идолу в услужение: не поклоняться ему, а быть для него дровосеком и водоносом (т.е. выполнять работы, связанные со служением идолу)…

אוֹ לְעֵקֶר מִשְׁפַּחַת גֵּר

1.вырывать 2.искоренять 3.менять местожительство

עקר [לַעֲקוֹר, עָקַר, עוֹקֵר, יַעֲקוֹר] פ"י

1.вырывать, корчевать 2.подрезать поджилки 3. оскоплять, кастрировать 4.стерилизовать 5.дезинфицировать

עקר [לְעַקֵּר, עִיקֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

не будет властвовать над ним жестоко у тебя на глазах

לֹא-יִרְדֶּנּוּ בְּפֶרֶךְ

изваяние. Раши: Потому что (его изготовляют) ваянием (высекают, вырезают; корень פסל имеет это значение).

פֶּסֶל ז' [פִּסְלוֹ; ר' פְּסָלִים, פִּסְלֵי-]

1.ваять 2.вырезывать

פסל I [לְפְסוֹל, פָּסַל, פּוֹסֵל, יִפְסוֹל] פ"י

1.ваять 2.вырезывать

פסל I [לְפַסֵּל פִּיסֵּל, מְ-, יְ-] פ"י

1.памятник 2.надгробный памятник, надгробная плита, надгробие 3.памятный камень

מַצֵּבָה

камень настильный. Раши: מַשְׂכִּית означает «покрытие»… потому что землю покрывают каменным настилом.

אֶבֶן מַשְׂכִּית


Многие мысли, изложенные в этой книге царем Соломоном, скорее всего, известны Вам, даже если Вы мало что знаете и про царя Соломона, и вообще про иудаизм Читать дальше

Вечность и суета 5. Коэлет. Победить себя

Рав Носон Шерман,
из цикла «Коэлет: Вечность и суета»

Понятие времени в свете толкования традиционных текстов

Рав Мордехай Кульвянский

Впервые слово «время» (зман) появляется в Танахе в книге «Коэлет»: «Для всего есть время, для каждой вещи — срок под Небесами». Достойно удивления, что все пять книг Торы, книги пророков, псалмы, Ийов, Хроники (!) обходились без слова «время». Конечно, есть годы, месяцы, дни и ночи и даже часы, связанные с движением светил, а понятие времени — только в «Коэлет». Несомненно, это великая новость, осознать которую нам мешает только то, что мы уже давно живем в мире, в котором это слово сказано.

Вечность и суета 4. Коэлет. Мудрое сердце

Рав Носон Шерман,
из цикла «Коэлет: Вечность и суета»

Вечность и суета 7. Коэлет. Предназначение еврея

Рав Носон Шерман,
из цикла «Коэлет: Вечность и суета»