Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
В помощь изучающим иврит

Законы

מִּשְׁפָּטִים

1.суд 2.приговор 3.правосудие 4.право 5.закон, законодательство 6.теорема 7.обычай 8.предложение.

מִשְׁפָּט ז'

1.покупать 2.приобретать 3.творить

קנה [לִקְנוֹת, קָנָה, קוֹנֶה, יִקְנֶה] פ"י

Раши: Раб, который иври.

עֶבֶד עִבְרִי

раб

עֶבֶד ז' [עַבְדוֹ; ר' עֲבָדִים, עַבְדֵי-]

выйдет на свободу

יֵצֵא לַחָפְשִׁי

1.свободный 2.освобождённый 3.неверующий, вольнодумный

חוֹפְשִׁי

одинокий, сам

בְּגַפּוֹ

1.господин 2.властелин 3.хозяин

אָדוֹן ז'

подавать, подносить

נגש [לְהַגִּישׁ, הִגִּישׁ, מַ-, יַ-] פ"י

к судьям. Раши: В бет-дин. Должен держать совет с теми, кто продал его ему.

אֶל-הָאֱלֹהִים

1.дверной косяк 2.мезуза (футляр, содержащий свиток с отрывком из Торы, который прикрепляется к косяку двери)

מְזוּזָה נ'

прокалывать, протыкать

רצע [לִרְצוֹעַ רָצַע, רוֹצֵעַ, יִרְצַע] פ"י

шило

מַרְצֵעַ ז' [ר' מַרְצְעִים]

1.продавать 2.предавать

מכר [לִמְכּוֹר, מָכַר, מוֹכֵר, יִמְכּוֹר] פ"י

который себе (в жены должен был) назначить ее. Раши:Который должен был предназначить, и взять ее себе в жены, а деньги, за которые она была приобретена, являются деньгами кидушин.

אֲשֶׁר-לוֹ יְעָדָהּ

назначать, предназначать

יעד [לִיעוֹד, יָעַד, יוֹעֵף, יִיעַד] פ"י

назначать, предназначать

יעד [לְייַעֵד, יִיעֵד, מְייַעֵד, יְיַעֵד] פ"י

то пусть содействует ее выкупу

וְהֶפְדָּהּ

1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать (в торговле)

פדה [לִפְדּוֹת, פָּדָה, פּוֹדֶה, יִפְדֶּה]

властвовать, управлять, господствовать

משל I [לִמְשׁוֹל, מָשַׁל, מוֹשֵׁל, יִמְשׁוֹל] פ"ע

вероломно с ней поступив

בְּבִגְדוֹ-בָהּ

изменять, предавать, быть неверным (кому-л.)

בגד [לִבְגּוֹד בָּגַד,בּוֹגֵד,יִבְגּוֹד] (בּ-) פ"ע

1.родственник 2.мясо, плоть 3.пища. Раши: Пища, пропитание.

שְׁאֵר ז'

одежда, покров (образно)

כְּסוּת נ'

1.сезон, пора, период, время года 2.супружеские обязанности. Раши: Половая близость.

עוֹנָה נ'

уменьшать, вычитать; отнимать

גרע [לִגְרוֹעַ, גָּרַע, גּוֹרֵעַ, יִגְרַע] פ"י

1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

נכה (הכה) [לְהַכּוֹת, הִיכָּה, מַכֶּה, יַכֶּה]

смерти предан будет. Раши: Везде в Торе, где говорится об умерщвлении, смертной казни как таковой (без дополнительного уточнения), это есть удушение [Mexильтa; Санг̃едрин 84 б]. И везде, где сказано: «кровь его (кровная вина) на нём» ‒ побиение камнями.

מוֹת יוּמָת

а если он не намерялся (не метил). Раши: Не подстерегал его и не намеревал-ся (нанести удар) [Макот]. צדה означает высматривать, подстерегать.

וַאֲשֶׁר לֹא צָדָה

ловить, охотиться (на)

צוד I [לָצוּד, צָד, צָד, יָצוּד] (אֶת) פ"י

Раши: Назначил, подвел ему под руку.

אִנָּה לְיָדוֹ

приводить, причинять

אנה [לְאַנּוֹת, אִינָּה, מְאַנֶה, יְאַנֶה] פ"י

1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

נוס [לָנוּס, נָס, נָס, יָנוּס] פ"ע

злодействовать

זוד (הזד) I [לְהָזִיד, הֵזִיד, מֵזִיד, יָזִיד] פ"ע

1.хитрость, лукавство 2.ум, хитроумие

עָרְמָה נ'

красть, воровать

גנב [לִגְנוֹב, גָּנַב, גּוֹנֵב, יִגְנוֹב] פ"י

1.проклинать 2.ругать

קלל II [לְקַלֵּל, קִילֵּל, מְ-, יְ-] פ"י

ссориться

ריב [לָרִיב, רָב, רָב, יָרִיב] פ"ע

кулак

אֶגרוֹף ז'

но сляжет (прикован будет к постели). Раши: Согласно Таргуму: падет, будет ввергнут в вынужденное безделье — в болезнь, которая не дает ему возмож-ности трудиться.

וְנָפַל לְמִשְׁכָּב

1.ложе, постель 2.лежание 3.совокупление

מִשְׁכָּב ז'

1.подпорка 2.посох, костыль 3.спинка (стула, кресла)

מִשְׁעֶנֶת נ'

1.сидение 2.вынужденное бездействие 3.компенсация за вынужденное без-действие

שֶׁבֶת ז'

1.лечить 2.исправлять

רפא [לִרְפּוֹא, רָפָא, רוֹפֵא, יִרְפָּא] פ"י

1.лечить 2.исправлять

רפא [לְרַפֵּא, רִיפֵּא, מְ-, יְ-] פ"י

1.розга, палка 2.скипетр, жезл 3.ветка 4.посох 5.власть 6.племя, колено, род

שֵׁבֶט II ז' [ר' שְׁבָטִים, שִׁבְטֵי-]

ему должно быть отмщено (он должен нести кару). Раши:Смерть от меча.

נָקֹם יִנָּקֵם

мстить

נקמ [לִנְקוֹם, נָקַם, נוֹקֵם, יִנְקּוֹם] פ"י

воздать

נקמ [לְהִינָּקֵם, נִיקַּם, נִיקָם, יִינָקֵם] פ"ע

ему мстить не должно

לֹא יֻקַּם

1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать 7.напасть, наброситься

קומ [לָקוּם, קָם, קָם, יָקוּם] פ"ע

и если подерутся

וְכִי-יִנָּצוּ

драться

נצה II [לְהִינָּצוֹת, נִיצָּה] פ"ע

затевать драку

נצה II [לְהַצּוֹת, הִצָּה] פ"י

и ударят. Раши: (Это слово) всегда означает толчок и удар. Подобно «чтобы не преткнулась תגוף о камень твоя нога» [Псалмы 91, 12].

וְנָגְפוּ

1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение

נגפ [לִנְגּוֹף, נָגַּף, נוֹגֵף, יִנְגּוֹף]

1.беременная 2.беременность

הָרָה נ'

беременеть

הרה [לַהֲרוֹת, הָרָה, הָרְתָה, הוֹרֶה, יַהֲרֶה]

несчастье, катастрофа, беда. Таргум: Смертный исход.

אָסוֹן ז' [ר' אֲסוֹנוֹת]

наказывать, карать

ענש [לַעֲנְוֹשׁ, עָנַשׁ, עוֹנֵשׁ, יַעֲנוֹשׁ] פ"י

1.устанавливать 2.наложить (ограничение, наказание) 3.превращать

שית [לְהָשִׁית, הֵשִׁית, מֵ-, יָ-] פ"י

по решению судебному. Раши: По приговору судей [Mexильтa].

בִּפְלִלִים

обвинить в преступлении, засудить, оговорить

פלל [לְהַפְלִיל, הִפְלִיל, מַ-, יַ-] פ"י

глаз за глаз. Раши: Ослепивший глаз ближнего своего, дает ему стоимость глаза — насколько уменьшилась цена пострадавшего, если бы его продавали на рынке (как раба). И так во всех (перечисленных случаях), но не лишение органа как такового…

עַיִן תַּחַת עַיִן

1.под, ниже 2.вместо, взамен, за 3.для, ради 4.зад (простор.)

תַחַת, מִתַחַת ל-

ожог. Раши: Опаленное огнем…

כְּוִיָּה

рана. Раши: Это повреждение кровоточащее с расторжением целости тела (с наружным разрывом тела от внешнего воздействия).

פָּצַע

ушиб, синяк, кровоподтёк. Раши: Это повреждение с внутренним кровоизли-янием, не кровоточащее (т.е. без наружного разрыва), но ‎тело в этом месте краснеет.‎

חַבּוּרָה

и погубит её (глаз — жен. род)

וְשִׁחֲתָהּ

1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать

שחת [לְשַׁחֵת, שִׁיחֵת, מְ-, יְ-] פ"י

на волю отпустит

לַחָפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ

1.сбрасывать, ронять; свергать 2.бить 3.сбить (самолёт) 4.провалить

נפל (הפל) [לְהַפִּיל, הִפִּיל, מַ-, יַ-] פ"י

1.бодать 2. бить, пробивать 3.ударить головой

נגח [לִנְגּוֹחַ, נָגַח, נוֹגֵחַ, יִנְגַּח] פ"י

побивать камнями

סקל [לִסְקוֹל, סָקַל, סוֹקֵל, יִסְקוֹל] פ"י

и уведомлен был (свидетелями) его хозяин (было засвидетельствовано его хозяину). Раши: Означает предостережение через свидетелей.

וְהוּעַד בִּבְעָלָיו

был предостережён, был уведомлен

עוד II הוּעַד

когда вира (взыскание денежное) будет наложена на него…

אִם-כֹּפֶר, יוּשַׁת עָלָיו

выкуп

כּוֹפֶר I ז'

1.разделять на две части 2.перейти, пересекать 3.переплывать

חצה [לַחֲצוֹת, חָצָה, חוֹצֶה, יֶחֱצֶה] פ"י

1.резать (скот) 2.убивать

טבח [לִטְבּוֹחַ, טָבַח, טוֹבֵחַ, יִטְבַּח] (בּ-) פ"י

1.подполье, нелегальная организация, борьба 2.подкоп

מַחְתֶרֶת נ'

1.светить, сиять, засиять 2.всходить (о солнце)

זרח [לִזְרוֹחַ, זָרַח, זוֹרֵחַ, יִזְרַח] פ"י

Если потравит… свой скот и потравит… Раши: Все эти (три слова) производ-ные от слова בְּעִיר‒ «скот»…

כִּי יַבְעֶר… אֶת-בְּעִירֹה וּבִעֵר

1.очищать, устранять, уничтожать 2.травить (поле)

בער III [לְבַעֵר, בִּיעֵר, מְ-, יְ-] פ"י

виноградник

כֶּרֶם ז' [כַּרמוֹ; ר' כּרָמִים, כַּרמֵי-]

скот, скотина

בְּעִיר ז'

поджигать, зажигать

בער I [לְהַבְעִיר, הִבְעִיר, מַ-, יַ-]

горение

בְּעִירָה נ'

пожар

בְּעֵרָה נ'

самое лучшее

מֵיטָב ז'

если выйдет огонь, и найдет (охватит) тёрн

כִּי-תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים

1.колючка, шип 2.тёрн (растение) 3. кончик буквы 4. немножко, чуть-чуть, капельку

קוֹץ ז'

сноп

גָדִישׁ ז'

нива, хлеба (на корню)

קָמָה נ'

красть, воровать

גנב [לִגְנוֹב, גָּנַב, גּוֹנֵב, יִגְנוֹב] פ"י

достояние ближнего своего

מְלֶאכֶת רֵעֵהוּ

1.работа, труд 2.ремесло 3.вещь

מְלָאכָה נ' [מְלֶאכֶת-]

то предстанет (приблизится) хозяин дома перед судьями

וְנִקְרַב בַּעַל-הַבַּיִת אֶל-הָאֱלֹהִים

1.преступление 2.грех 3.злоупотребление

פֶּשַׁע ז' [פִּשׁעוֹ; ר' פּשָׁעִים, פִּשׁעֵי-]

1.потеря, пропажа, утрата 2. убыток

אֲבֵדָה נ'

1.опорочить, признать виновным, присудить 2.злодействовать

רשע [לְהַרְשִׁיעַ, הִרְשִׁיעַ, מַ-, יַ-] פ"י

ломаться, разбиваться

שבר I [לְהִישָׁבֵר, נִשׁבַּר, נִשׁבָּר, יִישָׁבֵר]

попасть в плен

שבה [לְהִישָּׁבוֹת, נִשְׁבָּה, נִשְׁבֶּה, יִישָׁבֶה]

кого признают судьи виновным

אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן אֱלֹהִים

без свидетелей

אֵין רֹאֶה

и возьмет (с него клятву) владелец (животного)

וְלָקַח בְּעָלָיו

1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды

טרפ I [לִטְרוֹף, טָרַף, טוֹרֵף, יִטְרוֹף] פ"י

растерзанное

טְרֵפָה

1.спрашивать 2.просить 3.брать на время 4.заимствовать (слово из другого языка)

שאל [לִשְׁאוֹל, שָׁאַל, שׁוֹאֵל, יִשְׁאַל] פ"י

1.наёмный 2.наёмник, наёмный работник

שָׂכִיר זו"ת

1.уговаривать 2.соблазнять, искушать

פתה [לְפַתּוֹת, פִּיתָּה, מְפַתֶה, יְפַתֶה] פ"י

не прошедшая обряд Кидушин (Ирусин)

לֹא-אֹרָשָׂה

1.обручённая, помолвленная 2.невеста

אֲרוּסָה (אֲרוּסַת-) נ'

Совершить обряд Кидушин — освящение невесты, после которого невеста становится запрещённой всем другим мужчинам. Помолвить, обручить.

ארס I (ארשׂ) [לְאָרֵס, אֵירַס\אֵירֵס, מְ-, יְ-]פ"י

1.лежать, ложиться 2. покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть

שכב [לִשְׁכַּב, שָׁכַב, שׁוֹכֵב, יִשְׁכַּב] פ"ע

веном возьмет её. Раши: Назначит ей невестин выкуп, как положено мужу по отношению к своей жене, (то есть он обязан) написать ей кетубу (брачный договор) и взять ее в жены.

מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ

калым, вено (выкуп за невесту)

מוֹהַר ז'

1.взвешивать 2.обдумывать 3.засчитывать 4.покупать 5.сдавать махацит г̃ашекель

שקל I [לִשְׁקוֹל, שָׁקַל, שׁוֹקֵל, יִשְׁקוֹל] פ"י

ведьма, колдунья, ворожея

מַכְשֵׁפָה, מְכַשֵׁפָה נ'

не оставь в живых

לֹא תְחַיֶּה

будет истреблен. Раши: Будет предан смерти, умерщвлен.

יָחֳרָם

1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять

חרמ I [לְהַחֲרִים, הֶחֱרים]

1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять

לחצ [לִלְחוֹץ, לָחַץ, לוֹחֵץ, יִלְחַץ] פ"י

вдова

אַלְמָנָה נ'

сирота; сиротливый

יָתוֹם ז' [נ' יְתוֹמָה]

одалживать (у кого-л.), брать взаймы, получать кредит

לוה I [לִלְווֹת, לָווָה, לוֹוֶה, יִלְווֶה] פ"י

одалживать (кому-л.), давать взаймы, ссужать

לוה I [לְהַלְווֹת, הִלְווָה, מַלְווֶה, יַלְווֶה] פ"י

кредитор

נוֹשֶׁה ז'

не веди себя с ним как заимодавец (взыскатель долгов).Раши: Не принуждай его, силой не добивайся от него (возвращения долга).

לֹא-תִהְיֶה לוֹ כְּנֹשֶׁה

высокие проценты, лихва. Раши: Лихва, рост. (Это называется נשך, укус), потому что подобно змеиному укусу.

נֶשֶׁךְ

если возьмешь в залог

אִם-חָבֹל תַּחְבֹּל

брать в залог

חבל II [לַחְבוֹל, חָבַל, חוֹבֵל, יַחְבוֹל] פ"י

1.проклинать 2.ругать

קלל II [לְקַלֵּל, קִילֵּל, מְ-, יְ-] פ"י

проклинать

ארר [לָאוֹר, אָרַר, אוֹרֵר, יָאוֹר] פ"י

1.президент, председатель 2.вождь, князь

נָשִׂיא ז' [נ' נְשִׂיאָה]

(С приношением) первых плодов. Букв.: твоей полноты, плодов налившихся.

מְלֵאָתְךָ

и доли посвященной

וְדִמְעֲךָ

первенец, перворождённый

בְּכוֹר ז' [נ' בְּכוֹרָה, ר' בְּכוֹרוֹת]

не внимай ложной молве. Раши: Согласно Таргуму: не принимай (т.е. не слушай) ложной молвы, ложного слуха.

לֹא תִשָּׂא, שֵׁמַע שָׁוְא

слух

שֵׁמַע ז'

1.фаль, ложь 2.тщетность, напрасность

שָׁווְא ז'

1.грабёж, разбой 2.караул!

חָמָס ז'

не будь за большинством ко злу

לֹא-תִהְיֶה אַחֲרֵי-רַבִּים, לְרָעֹת

и не отзывайся о спорном

וְלֹא-תַעֲנֶה עַל-רִב

за большинством клонясь

לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים־לְהַטֹּת

1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спрягать (грам.) 6.поставить шатёр

נטה (הטה) [לִנְטוֹת, נָטָה, נוֹטֶה, יִיטֶּה] פעו"י

1.поворачивать 2.извращать 3.спрягать (грам.) 4.наклоняться

נטה (הטה) [לְהַטּוֹת, הִיטָּה, מַטֶה, יַטֶה] פ"י

и неимущему не угождай не угождай (не уважь)

וְדָל, לֹא תֶהְדַּר בְּרִיבוֹ

1.украшать 2.прославлять 3.строго соблюдать

הדר [לְהַדֵּר, הִידֵּר, מְ-, יְ-] פ"י

1.бедный, нищий 2.худой, худосочный, тощий 3.скудный убогий

דַּל I תו"ז

1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить

פגע [לִפְגּוֹעַ, פָּגַע, פּוֹגֵעַ, יִפְגַּע] פ"י

ненавистник, враг

שְׂוֹנֵא ז'

1.ложиться, лежать (о животном; ответственности) 2.нависать над (о заботе, угрозе)

רבצ [לִרְבּוֹץ, רָבַץ, רוֹבֵץ, יִרְבַּץ] פ"ע

1.ноша, груз, поклажа 2.бремя

מַשָׂא I ז'

…то откажешь помочь ему? Помоги (развьючить) с ним.

וְחָדַלְתָּ מֵעֲזֹב לוֹ־עָזֹב תַּעֲזֹב, עִמּוֹ

1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, перестать беспокоить

חדל [לַחְדּוֹל, חָדַל, חָדֵל, יֶחְדַּל] (פעו"י)

1.оставлять, покидать 2.забрасывать

עזב I [לַעֲזוֹב, עָזַב, עוֹזֵב, יַעֲזוֹב] פ"י

1.помогать 2.укреплять

עזב II [לַעֲזוֹב, עָזַב, עוֹזֵב, יַעֲזוֹב] פ"י

подкуп, взятка

שׁוֹחַד ז'

1.зрячий 2.смышлёный, проницательный (человек)

פִּיקֵחַ [נ' פִּיקַחַת \ פִּיקחִית]

искажать, извращать, фальсифицировать

סלפ [לְסַלֵּף, סִילֵּף, מְ-, יְ-] פ"י

1.ронять 2.покидать 3.оставлять поле необработанным в седьмой год 4.поскользнуться 5.склонять, опускать (голову)

שמט [לִשְׁמוֹט, שָׁמַט, שׁוֹמֵט, יִשְׁמוֹט] פ"י

1.оставлять, покидать 2.пускать, позволять 3.простираться

נטש [לִנְטוֹשׁ, נָטַשׁ, נוֹטֵשׁ, יִיטּוֹשׁ\יִנְטוֹשׁ] פ"י

отдыхать

נפש [לִנְפּוֹשׁ נָפַשׁ, נוֹפֵשׁ, יִ(נְ)פּוֹשׁ] פ"ע

три раза

שָׁלֹשׁ רְגָלִים

не вари детеныша. Раши: В понятие גדי входят также «теленок» и «ягненок», потому что это слово означает не что иное, как детеныш, молодое животное.

לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי

которое Я уготовил. Раши: Которое Я назначил дать вам. Это прямой смысл.

אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי

1.приготовлять 2.упрочать 3.мочь

כונ I [לְהָכִין הֵכִין, מֵכִין, יָכִין] פ"י

не прекословь ему

אַל-תַּמֵּר בּוֹ

и Я истреблю каждого (из них)

וְהִכְחַדְתִּיו

1.уничтожать, истреблять 2.утаивать

כחד [לְהַכְחִיד, הִכְחִיד, הִכְּחִיד, מַ-, יַ-] פ"י

1.разрушать 2.дерзать

הרס [לַהֲרוֹס, הָרַס, הוֹרֵס, יַהֲרוֹס] פ"י

лишиться, потерять детей

שכל [לְשְׁכּוֹל, שָׁכַל, שָׁכוּל, יִשׁכַּל] פ"ע

бесплодный; бездетный

עָקָר [נ' עֲקָרָה]

страх, ужас

אֵימָה נ'

и приведу в смятение

וְהַמֹּתִי

оса

צִרעָה נ' [ר' צרָעוֹת]

необитаемый, покинутый, пустынный

שָמֵם

заключать союз, договор

כָּרַת בּרִית

1.мина 2.западня 3.препятствие, подводный камень

מוֹקֵש ז' [ר' מוֹקשִים]

1.таз 2. бассейн (геогр.)

אַגָן ז'

словно изделие кирпича сапфирового

כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר

и как само небо по чистоте

וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר

1.аристократ, дворянин 2.благородный человек

אָצִיל ז'

1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание

ירה II [לְהוֹרוֹת, הוֹרָה, מוֹרֶה, יוֹרֶה] פ"י

Раши: У кого есть дело.

מִי-בַעַל דְּבָרִים

1.обитать, проживать 2.быть обитаемым

שכנ [לִשְׁכּוֹן, שָׁכַן, שׁוֹכֵן, יִשְׁכּוֹן] פ"ע


Заповедь «арбаа миним» («четыре вида растений»). Она призывает нас улучшить наши отношения с окружающими. Читать дальше