Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Разбор недельной главы с дословным переводом ключевых выражений

И подступил

וַיִּגַּשׁ

1.подходить, приближаться, 2.приступать (к делу)

נגש [לָגֶּשֶׁת, נִיגַּשׁ, נִיגָשׁ, יִיגַּשׁ; גַשׁ!] (לְ-\אֶל) פ"ע

прошу Вас

בִּי אֲדֹנִי

1.во мне, внутри меня 2.пожалуйста, прошу, умоляю

בִּי מ"ג מ"ק

оставаться

יתר [לְהִיווָּתֵר, נוֹתַר, נוֹתָר, יִיווָתֵר] פ"ע

1.спускать 2.ниспосылать 3.снимать, снижать, опускать

ירד [לְהוֹרִיד, הוֹרִיד, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

1.спускаться, снижаться, сходить, опускаться 2.ухудшаться 3.уехать, эмигрировать из Израиля

ירד [לָרֶדֶת, יָרַד, יוֹרֵד, יֵירֵד ] פ"ע

1.оставлять, покидать 2.забрасывать

עזב I [לַעֲזוֹב, עָזַב, עוֹזֵב, יַעֲזוֹב] פ"י

не видеть вам более

לֹא תֹסִפוּן לִרְאוֹת

1.прибавлять 2.продолжать

יספ [לְהוֹסִיף, הוֹסִיף, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

если будет

אִם-יֵשׁ

растерзан, растерзан

טָרֹף טֹרָף

1.ручаться, быть гарантом 2.брать на поруки 3.закладывать

ערב II [לַעֲרוֹב, עָרַב, עָרֵב, יַעֲרוֹב] (ל-) פ"י

чтоб не видеть мне зла…

פֶּן אֶרְאֶה בָרָע…

сдерживаться, удерживаться

אפק [לְהִתְאַפֵּק, הִתְאַפֵּק, מִ-, יִ-] פ"י

когда Йосеф дал себя узнать братьям своим

בְּהִתְוַדַּע יוֹסֵף אֶל-אֶחָיו

знакомиться (с)

ודע [לְהִתְווַדֵּעַ, הִתְווַדֵעַ (הִתְווַדַע), מִ-, יִ-] (ל-)

пугаться

בהל [לְהִיבָּהֵל, נִבְהַל, נִבְהָל, יִיבָּהֵל]

огорчаться, печалиться

עצב I [לְהֵעָצֵב, נֵעְצַּב]

огорчаться, печалиться

עצב I [לְהִתְעַצֵּב, הִתְעַצֵּב, מִ-, יִ-]

1.средства существования 2.пропитание

מִחְיָה נ'

1.пахота, вспахивание 2.время пахоты

חָרִישׁ ז'

1.жатва, уборка хлеба 2.сезон жатвы 3.созревшие хлеба

קָצִיר ז'

чтоб положить вам остаток на земле

לָשׂוּם לָכֶם שְׁאֵרִית בָּאָרֶץ

1.класть, положить 2.делать 3.превращать 4.назначать 5. установить, расположить

שׂימ [לָשִׂים, שָׂם, שָׂם, יָשִׂים] פ"י

остаток

שְׁאֵרִית נ'

1.воскрешать 2.спасать 3.оживлять, пробуждать к жизни 4.давать жизнь

חיה [לְהַחֲיוֹת, הֶחֱיָה, מְחֲייֶה, יְחֲייֶה] פ"י

остаток, то, что уцелело

פְּלֵיטָה נ'

И Он поставил меня отцом. Раши: Доверенным и главным советником, распорядителем.

וַיְשִׂימֵנִי לְאָב לְפַרְעֹה

1.спешить, торопиться 2.торопить

מהר [לְמַהֵר, מִיהֵר, מְ-, יְ-] פעו"י

и взойдите к отцу моему. Раши: Земля Исраэля выше всех (соседних) стран.

וַעֲלוּ אֶל-אָבִי

1.снабжать 2.содержать, обеспечивать пропитание, средства существования 3.устраивать

כלכל [לְכַלְכֵּל כִּילְכֵּל\כִּלְכֵּל, מְ-, יְ-] פ"י

обеднеть, обнищать

ירש [לְהִיווָּרֵשׁ, נוֹרַשׁ, נוֹרָשׁ, יִיווָרֵשׁ]

1.грузить, нагружать 2.нести груз, нести бремя 3.заряжать (оружие; аккумулятор)

טענ I [לִטְעוֹן טָעַן, טוֹעֵן, יִטְעַן] פ"י

скот, скотина

בְּעִיר

тук земли. Раши: «Тук» везде означает лучшее, отборное.

אֶת-חֵלֶב הָאָרֶץ

тебе же велено

וְאַתָּה צֻוֵּיתָה

1.воз, телега, повозка, подвода 2.детская коляска 3.столик на колёсиках

עֲגָלָה נ' [עֶגלַת-, ר' עֲגָלוֹת, עֶגלוֹת-]

1.щадить 2.жалеть

חוס [לָחוּס, חָס, חָס, יָחוּס] פ"י

тебе же велено. Раши: Мною сказать им.

וְאַתָּה צֻוֵּיתָה

съестной припас (пища)

צֵדָה

перемены платья

חֲלִפוֹת שְׂמָלֹת

перемена, изменение

חֲלִיפָה II נ'

1.сердиться, раздражаться 2.бояться, тревожиться

רגז [לִרְגּוֹז, רָגַז, רוֹגֵז, יִרְגַּז] פ"י

и дрогнуло сердце его. Раши: Сердце его устранилось, отпрянуло, отказываясь верить. Его сердце не обратилось к их словам (т.е. их слова его не убедили).

וַיָּפָג לִבּוֹ

1.прекращаться, терять силу (о документах, обязательствах, соглашениях) 2. исчезать, таять, замирать 3.испаряться, улетучиваться

פוג (הפג) [לָפוּג, פָּג, פָּג, יָפוּג] פ"ע

и ожил (воспрянул) дух Йаакова. Раши: Над ним вновь пребывала Шехина, которая (прежде) отошла от него [Танхума].

וַתְּחִי רוּחַ יַעֲקֹב

премного. Раши: Много радости и утехи (будет) еще у меня, потому что мой сын Йосеф жив поныне.

רַב עוֹד-יוֹסֵף בְּנִי חָי

в Беэр-Шеву. Раши: בְּאֵרָה שָּׁבַע — то же, чтоלבְּאֵר שָׁבַע , в Беэр-Шеву. Суффикс ה заменяет собой префикс ל (оба они обозначают направление движения).

בְּאֵרָה שָּׁבַע

и сказал Он: «Йааков, Йааков». Раши: Это обращение ласковое [Сифре].

וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב יַעֲקֹב

1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание

ירה II [לְהוֹרוֹת, הוֹרָה, מוֹרֶה, יוֹרֶה] פ"י

1.арестовывать, заключать 2.связывать 3.запрягать 4.запрещать 5.привязывать

אסר [לֶאֱסוֹר, אָסַר, אוֹסֵר, יֶאֱסוֹר] פ"י

и из ряда (букв.: с края) братьев своих

וּמִקְצֵה אֶחָיו

пастбище, выгон

מִרְעֶה ז'

самое лучшее

מֵיטָב ז'

1.садить 2.селить 3.назначать

ישב [לְהוֹשִׁיב, הוֹשִׁיב, מוֹ-, יוֹ-] פ"י

1.сидеть, садиться 2.заседать 3.обитать, жить

ישב [לָשֶׁבֶת, יָשַׁב, יוֹשֵׁב, יֵישֵׁב] פ"ע

и изнурилась (изнемогла). Раши: ותלה — то же, что ותלאה, и означает утомление, согласно Таргуму.

וַתֵּלַהּ אֶרֶץ מִצְרַיִם

утомлять, надоедать

לאה [לְהַלְאוֹת, הֶלְאָה, מַלְאֶה, יַ-] פ"י

1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым

תממ [לָתוֹם, תַּם, תָּם, יָתּוֹם] פ"ע

кончаться, истощаться, иссякать

אפס [לֶאֱפוֹס, אָפַס, אוֹפֵס, יֶאֱפַס] פ"ע

1.руководить, водить, вести 2.заведовать, управлять

נהל [לְנַהֵל, נִיהֵל, מְ-, יְ-] פ"י

утаивать, скрывать

כחד [לְכַחֵד, כִּיחֵד, מְ-, יְ-] פ"י

1.скот 2.приобретение 3.собственность

מִקְנֶה ז'

это, оно (арам., в оборотах)

הָא I

вот. Раши: הא как הנה, вот.

הֵא II

а четыре доли

וְאַרְבַּע הַיָּדֹת

1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать

אחז [לֶאֱחוֹז אָחַז, אוֹחֵז, יֹאחַז] (בְּ-) פ"י


Из слов Торы — «Соблюдайте праздник мацы в течение семи дней» — мудрецы Талмуда учат, что в дни Холь аМоэд (полупраздничные дни) запрещено выполнять многие виды работы. Читать дальше

Законы Холь аМоэд — полупраздничных дней

Рав Элияу Ки-Тов,
из цикла «Книга нашего наследия»

Из слов Торы — «Соблюдайте праздник мацы в течение семи дней» — мудрецы Талмуда (в Трактате Хагига) учат, что в дни Холь аМоэд запрещено выполнять многие виды работы

Законы полупраздничных дней Суккот. Суббота в «холь амоэд»

Рав Элияу Ки-Тов,
из цикла «Книга нашего наследия»

В такую субботу принято радоваться больше обычного и подавать на стол дополнительные блюда.

Неделя Песаха

Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «О нашем, еврейском»

Пасхальная неделя является очень насыщенной. В синагогах читают особые молитвы, а люди воздерживаются от будничных дел.

Молитва «Мусаф» в дни Песаха и Суккота

Толдот Йешурун,
из цикла «Еврейские молитвы. Перевод сидура»

Поскольку в Храме приносились дополнительные жертвы в праздники, мы читаем в память об этом особую молитву «Мусаф».